Fotografia odometra

Najprv preverte, potom kupujte

Pred tým, ako kupujete ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Na Výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ODO-Pass/ODO-Pass EU) sa zobrazí história počas celej doby životného cyklu vozidla. Výpis bude platný do vykonania nového zápisu údajov o vozidle v Registri prevádzkových záznamov vozidiel a jeho pravosť si občania overia vyplnením údajov vo formulári.
Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.

Číslo výpisu *
Dátum posledného záznamu ODO-Pass-u *
Posledný stav kilometrov v ODO-Pass-e *
Identifikačné číslo vozidla VIN *


Kľúčové slová

Všetky slová
autobazár
Kde získať výpis
ODO - Pass
ODO - Pass EU
OE časť I.
oznamovacia povinnosť
predajca ojazdených vozidiel
prispievatelia
register prevádzkových záznamov vozidiel
sankcie
Slovenská obchodná inšpekcia
výpis z RPZV
zákaz predaja vozidiel so zmanipulovanými kilometrami


Články

Informácia pre verejnosť
Členské štáty EÚ mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov implementovať smernicu, ktorej cieľom je okrem iného, od 20. mája 2018 zaviesť aj kontrolu najazdených ...
Pre autobazáre a predajcov ojazdených vozidiel
Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke prináša podstatné zmeny aj pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým súčasný zákon zakazoval ...
Overenie platnosti výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel
Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass zobrazí náhle zníženie ...


Legislatíva

106/2018 - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139/2018 – Vyhláška MDV SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Vyhláška MDV SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality


Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem