Prebieha načítavanie...

Fotografia odometra ×

REGISTER PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

UPOZORNENIE

Na základe postupného uvoľňovania opatrení, v súvislosti so šírením nákazy COVID-19, od 22.04.2020 Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass a prílohy opätovne získate na pracoviskách kontroly originality a u poskytovateľov výpisu.
Kde získať ODO-Pass?

Najprv PREVERTE, potom KUPUJTE.

Predtým, ako kupujete ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Najčastejšie sa kupujúci zaujímajú o najazdené kilometre. Údaje o kilometroch sú dostupné vo Výpise z Registra prevádzkových záznamov vozidiel (ODO-Pass/ODO-Pass EU). Pravosť platného ODO-Passu si občania overia vyplnením údajov vo formulári. Viac podrobností získate TU.

K ODO-Passu je možné získať Prílohu k Výpisu z RPZV. Okrem iných informácií obsahuje údaje o:
  • exekučnej blokácii,
  • overení vozidla v pátracích evidenciách,
  • leasingu,
  • kontrole originality,
  • platnosti technickej a emisnej kontroly,
  • krajine pôvodu/registrácie, apod.
Identifikačné číslo vozidla VIN *
Číslo výpisu *
Dátum posledného záznamu ODO-Pass-u *
Posledný stav kilometrov v ODO-Pass-e *

Pre získanie Prílohy k Výpisu z RPZV je potrebné najskôr overiť platnosť ODO-Passu.


Prílohu sú oprávnené vygenerovať pracoviská kontroly originality a poskytovatelia Výpisu z RPZV (ODO-Passu). Rovnako aj občania cez stránku www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne údaje na overenie ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe). Príloha môže byť vygenerovaná len pokiaľ bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Prílohu je možné získať aj spätne k už existujúcemu, platnému ODO-Passu. Ďalšie informácie nájdete TU.

Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.

PRESNÝ STAV NAJAZDENÝCH KILOMETROV = VÝPIS Z RPZV

Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov.

Na Slovensku je zriadený Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Zákon (č.106/2018) o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV širokej škále štátnych aj privátnych subjektov, tzv. prispievateľov. Jedná sa hlavne o informácie z TK, EK, KO, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od MDV SR, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej o informácie o vykonaných priamych alebo sprostredkovaných predajoch vozidiel od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od leasingových spoločností a od znalcov po obhliadke vozidla.

Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel vyhotovujú pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla. Ten môže ODO-Pass zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla.

Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazí náhle zníženie stavu najazdených kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.

Príloha k Výpisu z RPZV

Potrebujete komplexnú informáciu o ojazdenom vozidle, nad ktorého kúpou uvažujete? V rámci Registra prevádzkových záznamov vozidiel je poskytovaná Príloha k Výpisu z RPZV. Príloha poskytuje okrem iných údajov aj informácie o exekučnej blokácii vozidla, o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, záložnom práve, výbave a poškodení vozidla, ďalej o PZP, kontrole originality, platnosti TK a EK, atď. Tlač prílohy je dobrovoľná, ale nie je možné ju vygenerovať samostatne bez existencie platného ODO-Passu.

Prílohu sú oprávnené vygenerovať pracoviská kontroly originality a poskytovatelia Výpisu z RPZV. Súčasne aj občania cez stránku www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne tri údaje na overenie ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov uvedený v ODO-Passe). Prílohu možno vygenerovať pre každé vozidlo, ku ktorému bol vytlačený ODO-Pass, ktorý je platný, tzn. je možné ju generovať aj spätne k už vytlačenému a platnému ODO-Passu. Každá vygenerovaná príloha sa zaznamená do RPZV a stáva sa súčasťou historických záznamov o vozidle.

Na doplnenie: Z hľadiska platnosti môže byť ODO-Pass: platný aktuálny, platný neaktuálny alebo neplatný. Ak po jeho vygenerovaní do RPZV pribudnú nové záznamy, ODO-Pass sa stane platným, ale neaktuálnym. V prípade vygenerovania nového ODO-Passu, alebo ak od posledného zápisu kilometrov uplynul viac ako polrok, stáva sa neplatným. Príloha k Výpisu z RPZV je aktuálna v čase jej vygenerovania.

Výpis o poškodeniach vozidla

Na webovej stránke Registra prevádzkových záznamov vozidiel je možné získať informácie o poškodení vozidla. Vygenerovanie Výpisu o poškodeniach vozidla je podmienené existenciou ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu. Na základe prílohy sa spotrebiteľ dozvie, či k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti. Spotrebiteľ sa sám rozhodne, či má záujem o informácie o poškodení vozidla. Výpis si vygeneruje priamo cez stránku www.rpzv.sk. Potrebuje k tomu od prevádzkovateľa/majiteľa vozidla rovnaké údaje, ako aj na overenie ODO-Passu: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

Výpis o poškodeniach vozidla poskytuje informácie, v ktorej krajine sa stala škodová udalosť, dátum dopravnej nehody, celkovú kalkuláciu opravy, poškodenia jednotlivých častí vozidla, ako aj zoznam poškodených dielov.

AKO FUNGUJE ODO-PASS?

Výpis je vytlačený na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu. ODO-Pass/ODO-Pass EU vydaný pri kontrole originality umožní vlastníkom vozidiel deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla, napríklad pri umiestnení do autobazáru alebo zverejnení formou inzerátu. Z dôvodu ochrany pred zneužitím je pre jeho on-line overenie prostredníctvom internetu na stránke www.rpzv.sk požadované zadanie: čísla ODO-Passu/ODO-Passu EU, dátum jeho vystavenia a posledný stav hodnoty odometra uvedený vo výpise.

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem