Registračný formulár

Zóna pre Prispievateľov do RPZV

Žiadateľ o zriadenie prístupu do RPZV (povinná osoba)

Vyhľadať spoločnosť

Vyhľadanie a automatické predvyplnenie registračného formulára informáciami o spoločnosti.

Spoločnosť

Kontaktná osoba

Typ povinnej osoby

Spôsob zasielania prevádzkových záznamov vozidla do RPZV

GENEROVANIE VÝPISOV (ODO-Pass a AUTO-Pass)

Každý prispievateľ údajov do RPZV, má zároveň možnosť poskytovania údajov z RPZV, a to vo forme výpisov (ODO-Pass, AUTO-Pass). Generovanie výpisov je dobrovoľné a k spoplatneniu tejto služby dochádza iba pri preverení, ktorého výstupom je zakúpenie ODO-Passu, alebo AUTO-Passu (cenník Vám bude doručený obratom po registrácii).

Sprístupnenie systému je pre prispievateľa bezplatné a to aj v prípade, ak možnosť generovania napriek jej sprístupneniu nevyužíva.

Pre sprístupnenie možnosti generovania ODO-Passu a AUTO-Passu je potrebné uzavrieť okrem Integračného protokolu aj Zmluvu o spolupráci. Podrobné informácie Vám budú doručené e-mailom po dokončení procesu registrácie.

Každý Poskytovateľ údajov z RPZV, je zároveň uvedený v Zozname poskytovateľov výpisu na web stránke RPZV.

Základné údaje oprávnených osôb

(napr. zamestnancov) určených žiadateľom (povinnou osobou) pre prístup v mene a na účet žiadateľa (povinnej osoby) do RPZV

Meno Priezvisko Telefón E-mail
Nie sú priradené žiadne oprávnené osoby