Register prevádzkových záznamov vozidiel

Najprv preverte, potom kupujte

RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ho zriadilo ako súčasť celoeurópskeho projektu proti podvodom s odometrami (počítadlá prejdenej vzdialenosti).

97 459 216

záznamov v RPZV

Čo je to odometer?

ODOMETER (počítadlo prejdenej vzdialenosti) meria prejdenú vzdialenosť vozidla v príslušných jednotkách (kilometer, míľa). ODOMETER nie je tachometer. „Tachometer“ nemeria prejdenú vzdialenosť, ale otáčky za minútu. Otáčkomer sa nedá „stiahnuť“, ani „pretočiť“. Problematika stáčania kilometrov sa teda netýka „stáčania tachometrov“. Výraz tachometer je používaný ešte z obdobia, keď išlo o združený prístroj.

Fotografia odometra

Do RPZV sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra vozidla v rôznych životných situáciách až do vyradenia vozidla. Cieľom je zabrániť neoprávnenému manipulovaniu so zobrazenou hodnotou odometra. Pravidelné záznamy stavu najazdených kilometrov a pravidelná kontrola počas celej prevádzky vozidla je účinný a efektívny spôsob ako znížiť podvody s odometrami a ako chrániť spotrebiteľov.

Kto zasiela údaje do RPZV?

Povinnosť zasielať do RPZV informácie vyplýva zo Zákona ( č. 106/2018 Z.z. ) o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Od 20. mája 2018 ukladá túto povinnosť štátnym i súkromným subjektom, tzv. prispievateľom.

Údaje z registra sú dostupné len formou výpisov, a to ODO Passu a AUTO Passu. ODO Pass zobrazuje históriu najazdených kilometrov vozidla a AUTO-Pass poskytuje ďalšie dôležité informácie, ktoré by mal spotrebiteľ poznať pred kúpou vozidla. Výpisy je možné získať u niektorého z vyše 950 poskytovateľov v rámci celého Slovenska, alebo priamo tu.

2 448

Prispievateľov do RPZV

Prispievatelia

RPZV v praxi

PRISPIEVATELIA

RPZV

POSKYTOVATELIA VÝPISOV

VÝPISY

Ak je pri predaji priložený ODO-Pass, môžu vozidlo po 20. máji 2018, kedy vstúpil do platnosti príslušný zákon, legálne predávať právnické i fyzické osoby aj s tzv. „stočenými kilometrami“. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii priamy prístup do RPZV, kde je k dispozícii každý ODO-Pass. Ak vozidlo v čase po 20. máji 2018 nemá pri predaji vozidla pripojený ODO-Pass a dodatočne sa preukáže manipulácia s jeho odometrom pred kúpou, môže SOI uložiť subjektu pokutu od 3 000 do 100 000 EUR. Pri opakovanom porušení zákona má právo zrušiť takémuto subjektu živnosť.

1 053

Poskytovateľov

Poskytovatelia výpisov

Poskytovatelia Výpisov

ODO-Pass a AUTO-Pass získate u 1053 poskytovateľov v SR

Vyhľadať poskytovateľa