Register prevádzkových záznamov vozidiel

Najprv preverte, potom kupujte

RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ho zriadilo ako súčasť celoeurópskeho projektu proti podvodom s odometrami (počítadlá prejdenej vzdialenosti).

114 782 448

záznamov v RPZV

Čo je to odometer?

ODOMETER (počítadlo prejdenej vzdialenosti) meria prejdenú vzdialenosť vozidla v príslušných jednotkách (kilometer, míľa). ODOMETER nie je tachometer. „Tachometer“ nemeria prejdenú vzdialenosť, ale otáčky za minútu. Otáčkomer sa nedá „stiahnuť“, ani „pretočiť“. Problematika stáčania kilometrov sa teda netýka „stáčania tachometrov“. Výraz tachometer je používaný ešte z obdobia, keď išlo o združený prístroj.

Fotografia odometra

Overenie vozidla vám prezradí, či sa kúpa oplatí

Do RPZV sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra vozidla v rôznych životných situáciách až do vyradenia vozidla. Cieľom je zabrániť neoprávnenému manipulovaniu so zobrazenou hodnotou odometra. Pravidelné záznamy stavu najazdených kilometrov a pravidelná kontrola počas celej prevádzky vozidla je účinný a efektívny spôsob ako znížiť podvody s odometrami a ako chrániť spotrebiteľov.

Kto zasiela údaje do RPZV?

Subjekty, ktoré majú povinnosť zasielať údaje do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV).

Povinnosť zasielať do RPZV informácie vyplýva zo Zákona ( č. 106/2018 Z.z. ) o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Od 20. mája 2018 ukladá túto povinnosť štátnym i súkromným subjektom, tzv. prispievateľom.

Overenie vozidla a overenie kilometrov cez RPZV

Údaje z registra sú dostupné len formou výpisov, a to ODO-Passu a AUTO-Passu. ODO-Pass zobrazuje históriu najazdených kilometrov vozidla a AUTO-Pass poskytuje ďalšie dôležité informácie, ktoré by mal spotrebiteľ poznať pred kúpou vozidla. Výpisy je možné získať u niektorého z viac ako 1 000 poskytovateľov v rámci celého Slovenska, alebo priamo tu. Rovnako je možné priamo na našom webe vykonať základné a bezplatné overenie auta s informáciami o platnosti TK, EK a KO a pozastavení prevádzky.

2 670

Prispievateľov do RPZV

Prispievatelia

RPZV v praxi

Piktogram pre označenie prispievateľov v infografike.

PRISPIEVATELIA

Grafický prvok - arrow workflow zobrazujúci priebeh procesu v praxi za pomoci šípok.
Oficiálne logo RPZV.

RPZV

Grafický prvok - arrow workflow zobrazujúci priebeh procesu v praxi za pomoci šípok.
Piktogram pre označenie poskytovateľov údajov z RPZV.

POSKYTOVATELIA VÝPISOV

Grafický prvok - polovičný separátor.
Oficiálne logo ODO-Passu.
Oficiálne logo AUTO-Passu.

VÝPISY

Ak je pri predaji priložený ODO-Pass, môžu vozidlo po 20. máji 2018, kedy vstúpil do platnosti príslušný zákon, legálne predávať právnické i fyzické osoby aj s tzv. „stočenými kilometrami“. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii priamy prístup do RPZV, kde je k dispozícii každý výpis. Ak vozidlo v čase po 20. máji 2018 nemá pri predaji pripojený ODO-Pass a dodatočne sa pri overení auta preukáže predchádzajúca manipulácia s jeho odometrom pred kúpou, SOI môže subjektu uložiť pokutu od 3 000 do 100 000 EUR. Pri opakovanom porušení zákona má právo zrušiť takémuto subjektu živnosť.

Piktogram pre označenie poskytovateľov výpisov z RPZV.

1 131

Poskytovateľov

Poskytovatelia výpisov

Poskytovatelia Výpisov

ODO-Pass a AUTO-Pass získate u 1131 poskytovateľov v SR

Vyhľadať poskytovateľa