Stav najazdených kilometrov

Overenie ODO‑Passu

Kde nájdem potrebné údaje?

Čo je to ODO‑Pass?

ODO-Pass zobrazuje stav kilometrov v čase, kedy boli zaznamenané. To znamená, že zobrazuje históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, pri TK, EK, KO, alebo pri ďalších úkonoch ako napríklad servis, poistenie vozidla atď. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov. Na základe údajov o kilometroch získa spotrebiteľ prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený.

Na čo slúži ODO‑Pass?

Prioritne chráni kupujúcich pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je hlavne na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass zobrazí náhle zníženie stavu kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s odometrom. Majiteľom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

Ako funguje ODO‑Pass?

ODO-Pass požadujte od predávajúceho. Ten ho môže získať u jedného z poskytovateľov výpisov po zápise aktuálnej hodnoty odometra, alebo priamo tu na webe. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla, si kupujúci na tejto stránke vie zistiť, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ ODO-Pass existuje, je potrebné vyžiadať si od majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla dva údaje potrebné pre jeho zobrazenie.

Ak k vozidlu ODO-Pass vygenerovaný nebol, mal by každý kupujúci požadovať od predávajúceho jeho predloženie. Chráni tým svoje záujmy a peniaze. Pokiaľ prevádzkovateľ údaje neposkytne a kupujúci zistí, že napriek tomu ODO-Pass existuje, mal by zvážiť kúpu tohto automobilu.

Aké stavy ODO‑Passu môžu nastať?

Platný

ODO-Pass je platný aj v prípade, ak v ňom pribudli nové záznamy, ktoré sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra. V takom prípade ale odporúčame pre zistenie všetkých dostupných záznamov, vygenerovať nový ODO-Pass.

Neplatný

ODO-Pass sa stáva neplatným, ak bol vygenerovaný nový ODO-Pass, alebo pribudli nové záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, alebo ak uplynuli od vygenerovania ODO-Passu viac ako 3 mesiace.

Cenník ODO‑Pass

ODO‑Pass

Maximálna cena podľa počtu záznamov

Kompletný cenník

8 €

Zobraziť vzor

Poskytovatelia ODO‑Passov

V SR môžete získať ODO-Pass i AUTO-Pass u viac ako 950 poskytovateľov.

vyhľadať poskytovateľa

Často kladené otázky

Prezrite si najčastejšie otázky o RPZV, ODO‑Passe a AUTO‑Passe a získajte hľadané odpovede.

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a zobrazuje stav kilometrov pri rôznych životných situáciách vozidla. Na základe údajov v ODO-Passe získate prehľad, či priebeh kilometrov je reálny a či s odometrom nebolo manipulované. ODO Pass chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Vlastníkovi vozidla umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

ODO Pass vyhotovujú pracoviská kontroly originality a Poskytovatelia výpisov z RPZV, a to priamo majiteľovi/prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO Pass je vygenerovaný až po zápise aktuálneho stavu najazdených kilometrov do RPZV. Zoznam Poskytovateľov výpisov z RPZV nájdete tu. Počas obdobia šírenia nákazy vírusu COVID-19 je možné získať ODO-Pass aj na webe www.rpzv.sk.

Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla si na stránke www.rpzv.sk overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO‑Pass. Ak k vozidlu ODO-Pass existuje, vyžiadajte si od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla údaje potrebné pre jeho overenie a zobrazenie online. Budete potrebovať poznať číslo ODO‑Passu a dátum jeho vygenerovania. Ak ODO‑Pass nebol vygenerovaný alebo je neplatný, vyžiadajte si ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.