Stav najazdených kilometrov

OVERENIE ODO‑PASSU

Kde nájdem potrebné údaje?

Čo je to ODO‑Pass?

ODO-Pass zobrazuje stav kilometrov v čase, kedy boli zaznamenané. To znamená, že zobrazuje históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, pri TK, EK, KO, alebo pri ďalších úkonoch ako napríklad servis, poistenie vozidla atď. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov prevažne z územia SR. Na základe údajov o kilometroch získa spotrebiteľ prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený.

Na čo slúži ODO‑Pass?

Prioritne chráni kupujúcich pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je hlavne na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass zobrazí náhle zníženie stavu kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s odometrom. Majiteľom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

Ako funguje ODO‑Pass?

ODO-Pass požadujte od predávajúceho. Ten ho môže získať u jedného z poskytovateľov výpisov po zápise aktuálnej hodnoty odometra, alebo priamo tu na webe. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla, si kupujúci na tejto stránke vie zistiť, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ ODO-Pass existuje, je potrebné vyžiadať si od majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla dva údaje potrebné pre jeho zobrazenie.

Ak k vozidlu ODO-Pass vygenerovaný nebol, mal by každý kupujúci požadovať od predávajúceho jeho predloženie. Chráni tým svoje záujmy a peniaze. Pokiaľ prevádzkovateľ údaje neposkytne a kupujúci zistí, že napriek tomu ODO-Pass existuje, mal by zvážiť kúpu tohto automobilu.

Aké stavy ODO‑Passu môžu nastať?

Platný

ODO-Pass je platný aj v prípade, ak v ňom pribudli nové záznamy, ktoré sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra. V takom prípade ale odporúčame pre zistenie všetkých dostupných záznamov, vygenerovať nový ODO-Pass.

Neplatný

ODO-Pass sa stáva neplatným, ak bol vygenerovaný nový ODO-Pass, alebo pribudli nové záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, alebo ak uplynuli od vygenerovania ODO-Passu viac ako 3 mesiace.

Cenník ODO-Pass

ODO-Pass

Maximálna cena podľa počtu záznamov

Kompletný cenník

8,90 €

Zobraziť vzor

Poskytovatelia Výpisov

ODO-Pass a AUTO-Pass získate u 1053 poskytovateľov v SR

Vyhľadať poskytovateľa

Často kladené otázky

Prezrite si najčastejšie otázky o ODO-Passe a získajte hľadané odpovede.

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a zobrazuje stav kilometrov pri rôznych životných situáciách vozidla prevažne z územia SR. Na základe údajov v ODO-Passe získate prehľad, či priebeh kilometrov je reálny a či s odometrom nebolo manipulované. ODO-Pass chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Majiteľovi vozidla umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

ODO-Pass vyhotovujú pracoviská kontroly originality a Poskytovatelia výpisov z RPZV, a to priamo majiteľovi/prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Pass je vygenerovaný až po zápise aktuálneho stavu najazdených kilometrov do RPZV. Zoznam Poskytovateľov výpisov z RPZV nájdete tu.

Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla si na stránke www.rpzv.sk overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Ak k vozidlu ODO-Pass existuje, vyžiadajte si od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla údaje potrebné pre jeho overenie a zobrazenie online. Budete potrebovať poznať číslo ODO-Passu a dátum jeho vygenerovania. Ak ODO-Pass nebol vygenerovaný alebo je neplatný, vyžiadajte si ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.

Cena ODO-Passu sa u Poskytovateľov výpisov z RPZV môže líšiť. Cena ODO-Passu získaného cez stránku www.rpzv.sk je závislá od počtu záznamov, ktoré sú pre konkrétne vozidlo k dispozícii.

  • ODO-Pass s počtom záznamov 1 - 0,24 EUR s DPH,
  • ODO-Pass s počtom záznamov 2 a viac - 8,90 EUR s DPH.

Kompletný cenník nájdete tu.

Chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že naše služby nie sú poskytované na základe pravidelnej mesačnej platby. Tento systém naša spoločnosť nikdy nepoužívala a ani nebude používať.

Pravosť alebo správnosť dát v ODO-Passe si môžete overiť po zadaní čísla ODO-Passu a dátumu vygenerovania ODO-Passu priamo tu.

Do RPZV zasielajú údaje štátne aj súkromné organizácie. Ide o inštitúcie a prevádzky, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom na území SR (výrobcovia a zástupcovia výrobcov, servisy, autobazáre, TK, EK, KO, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci v odbore dopravy, požičovne vozidiel, spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel a ďalší). Takto sa vytvára transparentná história prevádzky vozidla, čím sa predchádza možnej manipulácii s odometrom.

Povinný prispievať je každý subjekt, ktorého zákonná povinnosť vyplýva zo Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106/2018 Z. z., § 48, ods.3).

RPZV je vnútroštátny register, avšak našou snahou je poskytovať aj údaje dostupné zo zahraničia. Tzn. pre časť vozidiel, ktoré sú dovezené z krajín s ktorým si údaje vymieňame, disponujeme aj údajmi zo zahraničia a ODO-Pass ich bude obsahovať.

Pre vysvetlenie:
Neexistuje žiadna spoločná EU databáza, existuje ale projekt na elimináciu podvodov s jazdenými kilometrami, do ktorého by mal prispievať každý členský štát po dobudovaní národných registrov. SR už údaje o najazdených kilometroch poskytuje.

ODO-Pass je platný najviac tri mesiace. Ak ale pre dané vozidlo pribudnú záznamy zo zahraničia, alebo pribudnú záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, ODO-Pass sa stáva neplatným bez ohľadu na to, či uplynuli tri mesiace od jeho vygenerovania.

Ihneď. ODO-Pass, ako aj AUTO-Pass Vám bude po zrealizovaní platby obratom zaslaný na mail. V prípade, ak ste uviedli nesprávny email, alebo Vám dokument neprišiel, nás prosím kontaktujte na podpora@rpzv.sk s uvedením VIN overovaného vozidla.

Register prevádzkových záznamov vozidiel je ustanovený zákonom č. 106/2018 Z.z. v gescii MDV SR. Naša spoločnosť zabezpečuje prevádzku systému. Nie sme oprávnení svojvoľne meniť, či mazať záznamy. Za správnosť údajov zodpovedajú v zmysle citovaného zákona povinné osoby, tzv. prispievatelia. Záznam môže byť zmenený, alebo odstránený len po overení skutočností u daného prispievateľa. V prípade, ak zistíte nesprávny zápis stavu odometra, kontaktujte nás prosím na podpora@rpzv.sk a správnosť zápisu overíme. V opodstatnených prípadoch je možné záznam opraviť.