Stav najazdených kilometrov

OVERENIE ODO‑PASSU

Kde nájdem potrebné údaje?

Čo je to ODO‑Pass?

ODO-Pass zobrazuje stav kilometrov v čase, kedy boli zaznamenané. To znamená, že zobrazuje históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, pri TK, EK, KO, alebo pri ďalších úkonoch ako napríklad servis, poistenie vozidla atď. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov. Na základe údajov o kilometroch získa spotrebiteľ prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený.

Na čo slúži ODO‑Pass?

Prioritne chráni kupujúcich pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je hlavne na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass zobrazí náhle zníženie stavu kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s odometrom. Majiteľom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

Ako funguje ODO‑Pass?

ODO-Pass požadujte od predávajúceho. Ten ho môže získať u jedného z poskytovateľov výpisov po zápise aktuálnej hodnoty odometra, alebo priamo tu na webe. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla, si kupujúci na tejto stránke vie zistiť, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ ODO-Pass existuje, je potrebné vyžiadať si od majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla dva údaje potrebné pre jeho zobrazenie.

Ak k vozidlu ODO-Pass vygenerovaný nebol, mal by každý kupujúci požadovať od predávajúceho jeho predloženie. Chráni tým svoje záujmy a peniaze. Pokiaľ prevádzkovateľ údaje neposkytne a kupujúci zistí, že napriek tomu ODO-Pass existuje, mal by zvážiť kúpu tohto automobilu.

Aké stavy ODO‑Passu môžu nastať?

Platný

ODO-Pass je platný aj v prípade, ak v ňom pribudli nové záznamy, ktoré sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra. V takom prípade ale odporúčame pre zistenie všetkých dostupných záznamov, vygenerovať nový ODO-Pass.

Neplatný

ODO-Pass sa stáva neplatným, ak bol vygenerovaný nový ODO-Pass, alebo pribudli nové záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, alebo ak uplynuli od vygenerovania ODO-Passu viac ako 3 mesiace.

Cenník ODO-Pass

ODO-Pass

Maximálna cena podľa počtu záznamov

Kompletný cenník

8 €

Zobraziť vzor

Poskytovatelia Výpisov

ODO-Pass a AUTO-Pass získate u viac ako 950 poskytovateľov v SR

Vyhľadať poskytovateľa

Často kladené otázky

Prezrite si najčastejšie otázky o ODO-Passe a získajte hľadané odpovede.

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a zobrazuje stav kilometrov pri rôznych životných situáciách vozidla. Na základe údajov v ODO-Passe získate prehľad, či priebeh kilometrov je reálny a či s odometrom nebolo manipulované. ODO-Pass chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Majiteľovi vozidla umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

ODO-Pass vyhotovujú pracoviská kontroly originality a Poskytovatelia výpisov z RPZV, a to priamo majiteľovi/prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Pass je vygenerovaný až po zápise aktuálneho stavu najazdených kilometrov do RPZV. Zoznam Poskytovateľov výpisov z RPZV nájdete tu. Počas obdobia šírenia nákazy vírusu COVID-19, je možné získať ODO-Pass aj na webe www.rpzv.sk.

Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla si na stránke www.rpzv.sk overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Ak k vozidlu ODO-Pass existuje, vyžiadajte si od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla údaje potrebné pre jeho overenie a zobrazenie online. Budete potrebovať poznať číslo ODO-Passu a dátum jeho vygenerovania. Ak ODO-Pass nebol vygenerovaný alebo je neplatný, vyžiadajte si ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.