Komplexné informácie o vozidle

Overenie vozidla cez AUTO‑Pass

Pri kúpe ojazdeného vozidla sa treba zamerať na kompletné overenie vozidla, nielen na údaje o najazdených kilometroch. AUTO-Pass poskytuje komplexné informácie o vozidle v aktuálnom čase. Napr. či nie je vozidlo exekučne blokované, kradnuté, prípadne či nie je v majetku leasingovej spoločnosti. Okrem toho obsahuje údaje o tom, kde bolo vozidlo po prvý raz registrované, koľko malo majiteľov a získate aj informácie o nahlásených škodových udalostiach a dopravných nehodách.

V AUTO-Passe sa dozviete výsledok overenia vozidla:

 • v národných pátracích evidenciách,
 • blokácie vozidla,
 • leasingu vozidla,
 • záložného práva,
 • počtu majiteľov vozidla,
 • poškodenie vozidla, apod.
Vodič šoféruje vozidlo a kontroluje pritom stav odometra.

K dispozícii je tiež história najazdených kilometrov: Overenie km cez ODO-Pass.

Vygenerovať AUTO Pass sú oprávnení Poskytovatelia ODO-Passov a rovnako aj občania cez web www.rpzv.sk.

Preverenie vozidla vám prezradí oveľa viac

AUTO-Pass poskytuje ucelené informácie o každom vozidle registrovanom v SR. Aktuálne obsahuje v základnej verzii 15 položiek, pričom v najvyššej verzii je ich až 20.

Blokácia vozidla

Overením vozidla zistíte, či vozidlo nie je blokované, čo by mohlo brániť prepisu majiteľa vozidla.

Leasing vozidla

Informácia o financovaní, alebo prenájme vozidla leasingovou spoločnosťou. Tzn. záznam o evidencii v Asociácii leasingových spoločností SR.

Záložné právo

Kontrola, či sa na vozidlo nevzťahuje záložné právo, ktoré zriaďuje notár kvôli zabezpečeniu pohľadávky.

Poškodenia vozidla

Záznamy o poškodení vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti.

Počet majiteľov a držiteľov vozidla

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

Pátranie

Overenie vozidla v národných pátracích evidenciách.

Predchádzajúce overenie

Informácia o tom, kto dané vozidlo naposledy overoval.

VINexpert

Špecifikuje parametre modelového prevedenia daného typu vozidla.

Technické údaje

Parametre motora, prevodovky, karosérie, emisie výfukových plynov, atď.

Krajina pôvodu a krajiny registrácie

Informácia o zaznamenaných registráciách a preregistráciách vozidla na Slovensku a v zahraničí.

Kontrola originality

Informácie a výsledky z absolvovaných KO vrátane merania hrúbky povlakovej vrstvy a fotodokumentácie z kontroly.

Servisné záznamy

Záznamy o vykonaných servisných prehliadkach a opravách.

Povinné zmluvné poistenie

Informácia o platnosti povinného zmluvného poistenia a poisťovateľovi vozidla.

Platnosť emisnej kontroly

Platnosť technickej kontroly

Montáž plynového zariadenia

Zoznam daňových dlžníkov

Overenie, či majiteľ vozidla nie je v zozname daňových dlžníkov.

Výbava vozidla

Zoznam použitých komponentov, systémov a služieb s ktorými bolo vozidlo vyrobené.

Pozastavenie prevádzky

Informácia o pozastavení prevádzky v dôsledku poškodenia hlavných bezpečnostných prvkov vozidla.

Inzercia vozidla

V prípade ak, ak ste v AUTO-Passe nenašli všetky informácie ktoré Vás zaujímajú, neváhajte nás kontaktovať.

Cenník AUTO-Pass

Porovnať možnosti

AUTO‑Pass
ZÁKLADNÝ

5,90 €

Obsahuje položky:

 • technické údaje,
 • krajina pôvodu, krajiny registrácie,
 • počet majiteľov a držiteľov vozidla,
 • pozastavenie prevádzky vozidla,
 • indikatívna informácia o poškodení vozidla,
 • kontrola originality, PZP a ďalšie.

Zobraziť vzor

NAJOBĽÚBENEJŠÍ VARIANT

AUTO‑Pass
ROZŠÍRENÝ

9,90 €

Obsahuje položky:

 • AUTO-Pass Základný
 • dôvody brániace prepisu vozidla,
 • blokácia vozidla,
 • záložné právo,
 • leasing vozidla,
 • výbava vozidla.

Zobraziť vzor

AUTO‑Pass
ÚPLNÝ

16,90 €

Obsahuje položky:

 • AUTO-Pass Rozšírený
 • podrobnejšia informácia o poškodení vozidla s popisom poškodených dielov, výškou škody alebo fotodokumentáciou poškodení.

Zobraziť vzor

Často kladené otázky

Prezrite si najčastejšie otázky o AUTO‑Passe a získajte hľadané odpovede.

AUTO-Pass poskytuje komplexné a aktuálne informácie o vozidle. Jeho súčasťou sú okrem iných aj informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, o KO a platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, PZP, atď. AUTO-Pass poskytuje aj informácie o blokácii vozidla. Touto informáciou iné možnosti overenia vozidla na internete nedisponujú. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Pre overenie blokácie vozidla nepostačuje len overenie existencie exekúcie na subjekt v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu, ktorý nie je bežne dostupné na internete, napr. blokácia exekútormi Finančnej správy – daňové exekúcie.

AUTO-Pass je možné vygenerovať priamo tu pre každé vozidlo registrované v SR. Podstatné je vedieť evidenčné číslo vozidla alebo VIN číslo automobilu.

AUTO-Pass získate u Poskytovateľov výpisov z RPZV, alebo je možné ho vygenerovať priamo tu.

Pri AUTO-Passe nerozlišujeme platnosť. Je aktuálny k dátumu a času jeho vygenerovania.

Cena závisí od rozsahu údajov, o ktoré má spotrebiteľ záujem. Ponúkané sú tri verzie, pričom ceny jednotlivých verzií pri generovaní AUTO-Passu priamo na stránke www.rpzv.sk sú:

 • AUTO-Pass základný - 5,90 EUR s DPH,
 • AUTO-Pass rozšírený - 9,90 EUR s DPH,
 • AUTO-Pass úplný - 16,90 EUR s DPH.

Kupujúci si môže k už vygenerovanému základnému resp. rozšírenému AUTO-Passu dokúpiť vyššiu verziu AUTO-Passu. Táto služba je dostupná len v rámci jedného nákupného procesu.

Exekúcia na majiteľa je exekúciou vedenou na subjekt (osobu), a to v dôsledku neplnenia jej záväzkov. Naopak, exekučná blokácia sa vzťahuje na majetok, ktorým môže byť aj vozidlo. Vo všeobecnosti platí, že majiteľ vozidla môže byť v exekučnom konaní, no jeho vozidlo nemusí byť exekučne blokované. Vykonanie blokácie zabraňuje prevodu vlastníctva blokovanej veci. To znamená, že prepis vozidla s blokáciou na dopravnom inšpektoráte nie je možný. Overením vozidla pred kúpou sa môžete tejto situácii a problémom z nej vyplývajúcich vyhnúť. Informáciu o blokácii vozidla nájdete v Rozšírenom a Úplnom AUTO-Passe.

Dostupnosť niektorých služieb môže byť v nočných hodinách a počas víkendov alebo sviatkov obmedzená. V prípade, že Váš AUTO-Pass zobrazuje nedostupnú službu, prosím kontaktujte nás na podpora@rpzv.sk. Nedostupné služby sa pokúsime doplniť a nový dokument Vám zašleme na mail.

V AUTO-Passe je možné nájsť informáciu o počte majiteľov a držiteľov, nie však konkrétne meno a priezvisko. Je to z dôvodu, že v zmysle ochrany osobných údajov touto informáciou RPZV nedisponuje.