Späť na novinky

Pozastavenie prevádzky pod lupou: Nepríjemné prekvapenie na technickej kontrole. Moje vozidlo má pozastavenú prevádzku!

1. August 2023RPZV

prekvapenie v podobe pozastavenej prevádzky vás môže čakať aj počas technickej kontroly
Technik kontroluje vozidlo počas technickej kontroly.
Zdroj: freepik

V minulých článkoch zo série o pozastavení prevádzky sme vám priblížili ciele systému, celkový proces a návod ako postupovať v prípade, že bola vášmu vozidlu pozastavená prevádzka. Čo ale v prípade, že o tejto skutočnosti neviete? Na pravidelnej technickej kontrole vás môže čakať šok.

Čo robiť, ak má vozidlo pozastavenú prevádzku a vy ste o tom nevedeli?

Počas vykonávania pravidelnej technickej kontroly môže dôjsť k nečakanej situácií. Majiteľ zistí, že jeho motorové vozidlo má evidovaný príznak pozastavenia prevádzky. S touto informáciou prichádza aj zákonná 180-dňová lehota, počas ktorej nie je možné vozidlo používať v cestnej premávke. Časové obmedzenie začína plynúť od momentu vážnej dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, pri ktorej sa pozastavenie prevádzky zaznamenalo.

Kontrola pozastavenia prevádzky je bezplatná

Odporúčame majiteľom vozidiel, aby predišli takejto nepríjemnej situácii a na webovom sídle rpzv.sk si skontrolovali, či na ich vozidle je alebo nie je evidovaná pozastavená prevádzka. Informácia je okamžite dostupná prostredníctvom zadaného evidenčného čísla, alebo VIN vozidla. Okrem platnosti technickej a emisnej kontroly a absolvovania kontroly originality je pozastavenie prevádzky jednou z informácií, ktorá je bezplatne dostupná.

Výsledky overenia vozidiel zadaním VIN vozidiel. Rozdiel medzi výsledkami pozastavenia prevádzky. Výsledky overenia vozidiel zadaním VIN vozidiel. Rozdiel medzi výsledkami pozastavenia prevádzky.
Výsledky overenia vozidiel prostredníctvom VIN na webovom sídle RPZV.
Zdroj: RPZV

Ak je výsledok overenia pozitívny, teda pri pozastavení prevádzky svieti červeným ÁNO, získate informácie o dátume dopravnej nehody a dátume, kedy uplynie zákonom stanovených 6 mesiacov, počas ktorých je potrebné vozidlo odborne opraviť a následne absolvovať technickú kontrolu. Výsledky overenia sú rýchle, spoľahlivé a aktualizované na dennej báze.

Ako postupovať ďalej?

Ak nemáte v rukách správny dokument (potvrdenie o oprave), v ktorom sa autoopravovňa zaväzuje k náležitej oprave poškodených HBP v zmysle zákonných požiadaviek, vozidlo technickou kontrolou neprejde. Môže sa to stať v prípade, že ste v minulosti mali haváriu a pozastavenie prevádzky ste si neoverili. Pomerne často sa však stretávame skôr s druhou situáciou a to zamlčaním pozastavenia prevádzky pri predaji. Či patríte do prvej, alebo druhej skupiny, dobrou správou je, že riešenia existujú.

  1. V prvom rade odporúčame kontaktovať RPZV cez reklamačný formulár. Ak máte pochybnosť o správnosti rozhodnutia, nezabudnite vaše tvrdenie podporiť priložením patričnej dokumentácie. Pracovníci podpory overia okolnosti pozastavenia prevádzky a skontaktujú sa s odborným garantom tejto problematiky – Cechom predajcov a autoservisov SR, kde preveria jej oprávnenosť. O výsledku budete informovaný.
  2. Ak je pozastavenie prevádzky oprávnené, skontaktujte sa s autoopravovňou, ktorá vozidlo po vážnej dopravnej nehode opravovala a dodatočne si vyžiadajte vyplnenie a potvrdenie formulára o oprave.
  3. Ak vám bola táto informácia pri kúpe vozidla zamlčaná, máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy, nakoľko sa jedná o skrytú vadu vozidla. Považujeme za potrebné poznamenať, že na výsledok má veľký vplyv práve formulácia kúpnej zmluvy. Práve preto by ste jej pri kúpe ojazdeného vozidla mali vždy venovať náležitú pozornosť. Vzor takejto zmluvy si môžete stiahnuť aj na našej stránke.

Záväzok k odbornej oprave

Aby nedošlo k úplnému alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, majiteľ vozidla musí v zákonom stanovej lehote odstrániť chyby spôsobené poškodením. Možnosťou je opraviť vozidlo v autorizovanom alebo nezávislom servise. Podmienkou je, aby bolo vozidlo opravené podľa a postupov výrobcu. Vykonávateľ opravy, teda autoservis, musí preukázať spôsob vykonania takejto opravy aj prostredníctvom online potvrdenia o oprave, čím zároveň potvrdí, že:

  • mal prístup k informáciám o opravách a údržbe poskytovaných výrobcom vozidla,
  • postupoval pri oprave poškodených hlavných bezpečnostných prvkov (HBP) podľa oficiálnych postupov výrobcu,
  • hodnoverným spôsobom zdokumentoval rozsah poškodenia (fotodokumentácia pred, počas a po oprave), celý postup opravy s podrobným rozpisom vykonaných úkonov, ktoré zaevidoval aj do kalkulácie opravy,
  • disponuje kvalitným technickým vybavením na vykonanie takejto závažnej škody.

Servis sa týmto formulárom zaväzuje, že v jeho réžii došlo k odbornému odstráneniu závad na poškodených hlavných bezpečnostných prvkoch.

Prečo na technickú kontrolu? Je iná ako bežná?

Rozsah technickej kontroly vozidla po vážnej dopravnej nehode je rovnaký ako pri bežnej pravidelnej technickej kontrole. Technik pri tejto kontrole nehodnotí spôsob vykonanej opravy, ale spôsobilosť vozidla pre bežnú premávku. Spôsob vykonanej opravy je potvrdený písomným potvrdením o oprave od servisu. Potvrdenie o oprave môže byť vydané samostatne, alebo ako súčasť daňového dokladu.

V každom prípade je dôležité mať k dispozícií písomnú formu potvrdenia, ktorá slúži potrebám servisu a zároveň slúži ako doklad pre samotného majiteľa vozidla. Existuje možnosť mať toto potvrdenie o oprave v elektronickej forme, autoservis ho však musí vložiť do celoštátneho informačného systému technických kontrol. Táto možnosť nie je povinná, postačujúce je písomné potvrdenie v papierovej forme.

Na koho sa obrátiť, keď potrebujem poradiť?

V prípade otázok alebo nejasností týkajúcich sa pozastavenia prevádzky vozidla vám ponúkame niekoľko možností, ako nás kontaktovať. Môžete využiť náš kontaktný formulár na upresnenie konkrétneho prípadu, zaslať nám e-mail na adresu pozastavenieprevadzky@rpzv.sk, alebo nás kontaktovať telefonicky na čísle . Naši pracovníci sú k dispozícii každý pracovný deň od 08:00 do 16:00.

Ak máte podozrenie, že pozastavenie prevádzky bolo vyznačené neoprávnene, odporúčame vyplniť reklamačný formulár. Vaše podnety budeme individuálne riešiť a spolupracovať s Cechom predajcov a autoservisov SR (CPA SR), ktorý je odborným garantom tejto problematiky.

Máte tiež možnosť využiť naše dodatočné služby, najmä ak plánujete kúpiť ojazdené vozidlo. Register prevádzkových záznamov vozidiel vám umožňuje získať komplexné informácie o vozidle v reálnom čase prostredníctvom služby AUTO-Pass. Je k dispozícii v troch variantoch s rôznym rozsahom informácií, vrátane výhodného balíčka ODO+AUTO-Pass, ktorý poskytuje viacero kombinácií balíčkov a je dostupný po jednoduchej registrácií. Vzory výpisov sú dostupné na našej webovej stránke.

Článok v PDF verzii

Pozastavenie prevádzky pod lupou: Nepríjemné prekvapenie na technickej kontrole. Moje vozidlo má pozastavenú prevádzku!