Reklamácia

Pozastavenie prevádzky vozidla

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár slúži na zaevidovanie problému súvisiaceho s pozastaveným prevádzky Vášho vozidla. Na základe základných informácií budeme konkrétny problém ďalej riešiť. Preto prosím vyplňte nasledujúce polia:

Kontaktné údaje
Údaje o vozidle a nehode