Späť na novinky

Najazdené kilometre záhadne zmizli

10. December 2020RPZV

Medzinárodná výmena údajov a spoľahlivý register na sledovanie histórie sú kľúčom v boji proti automobilovej kriminalite.

Jednou z možností ako v súčasnosti získať automobil za výhodnú cenu, je kúpa ojazdeného vozidla. Kupujúci by mal byť ale opatrný. Podvody pri predaji ojazdených vozidiel sú stále aktuálne. Na trhu sa objavujú automobily kradnuté, so zmeneným rokom výroby, stočenými kilometrami, ako aj s ďalšími pozmenenými parametrami, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu predávaného vozidla. Vďaka týmto podvodom môže dostať predávajúci za vozidlo aj o niekoľko tisíc eur viac.

Podvod s kilometrami pri predaji vozidla z jednej krajiny do druhej sa najčastejšie stáva hneď po prekročení hranice, pokiaľ buď štát vývozu alebo dovozu nemá spoľahlivý štátny register, v ktorom sa dá sledovať a overiť história vozidla. Na podobný prípad upozornil potenciálny kupca z Českej republiky. Uvažoval nad kúpou vozidla dovezeného zo Slovenska. Vyhliadol si Volkswagen Transporter vyrobený v roku 2016, ktorý mal najazdených necelých 260-tisíc kilometrov. Prostredníctvom výpisu (tzv. ODO‑Passu) zo štátneho Registra prevádzkových záznamov vozidiel (www.rpzv.sk) zriadeného Ministerstvom dopravy a výstavby SR zistil, že vozidlo má v skutočnosti najazdených o 200-tisíc kilometrov viac.

VW Transporter na pracovisku kontroly originality, ktorý prišiel o vyše 200-tisíc kilometrov.
Obr. 1: Vozidlo Volkswagen Transporter prišlo záhadne o vyše 200-tisíc kilometrov.

Prvý záznam v ODO‑Passe je z 9. októbra 2018, kedy bolo vozidlo opravované v servise. Už v tom čase malo najazdených 376 170 kilometrov. Posledný záznam v ODO‑Passe pochádza z kontroly originality vykonanej 8. októbra 2019, teda z obdobia, kedy bolo vozidlo určené na vývoz zo Slovenska. Na odometri (počítadle prejdenej vzdialenosti) vozidla bolo v tom čase 465 700 kilometrov.

Priebeh evidovaných kilometrov v ODO-Passe.
Obr. 2: Podľa ODO‑Passu má vozidlo najazdených oveľa viac ako 260-tisíc kilometrov, s ktorými bolo prihlásené do registra vozidiel v ČR

Stav kilometrov bol pravdepodobne „upravený“ po odhlásení vozidla na Slovensku a ešte pred prihlásením v Českej republike, kde sa vozidlo momentálne nachádza. Na webstránke, ktorú spravuje Ministerstvo dopravy Českej republiky malo vozidlo na odometri 9. Decembra 2020 počas evidenčnej kontroly na STK zaznamenaných 260 885 kilometrov.

Zoznam obhliadok s uvedeným stavom odometra.
Obr. 3: Vozidlo, ktoré malo na Slovensku pri odhlásení vyše 456-tisíc km, bolo v ČR prihlásené pred registráciou s 258-tisíc kilometrami. (zdroj: https://www.kontrolatachometru.cz/).

Ochranou pred podobnými praktikami je medzinárodná výmena údajov zo štátnych registrov, medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ. Česká republika k výmene údajov zatiaľ nepristúpila. Zástupcovia kľúčových členských štátov EÚ sa zhodujú, že medzinárodná výmena informácií o vozidlách je nevyhnutná pre eliminovanie podvodov so stáčaním kilometrov.

Register prevádzkových záznamov vozidiel je jediný štátny register v SR, ktorý zriadilo MDV SR za účelom vytvorenia transparentnej histórie prevádzkových záznamov vozidiel. Denne do RPZV pribúdajú tisíce záznamov od viac ako 2 400 prispievateľov. Medzi nich patria výrobcovia vozidiel, TK, EK, KO, predajcovia vozidiel, autoopravovne, poisťovne, leasingové spoločnosti, polícia a ďalšie subjekty pôsobiace v automobilovej oblasti. Od spustenia zaznamenávania údajov do RPZV malo 16 823 vozidiel pozmeňované hodnoty odometra počas celkovej histórie najazdených kilometrov. U ďalších 4 134 vozidiel bola upravená posledná hodnota najazdených kilometrov.

Článok v PDF verzii

Najazdené kilometre záhadne zmizli