Späť na novinky

Údaje o kilometroch zasiela do štátneho registra 2000 subjektov

4. Február 2020RPZV

Rozmach trhu s ojazdenými vozidlami dáva zelenú aj podvodníkom.

Máloktorý spotrebiteľ si uvedomuje, že súbežne s rozmachom obchodu s ojazdenými vozidlami sa darí aj rôznym formám podvodov, ktoré majú spoločného menovateľa - vymámiť od ľudí čo najviac peňazí. Stáčanie kilometrov patrí dodnes medzi najčastejšie podvody v mnohých krajinách EÚ s cieľom zvýšiť trhovú hodnotu vozidla. Slovensko nie je výnimkou. Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov.

Údaje o stave najazdených kilometrov sú v SR už takmer dva roky zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Do registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR zasielalo pred rokom údaje necelých 700 prispievateľov. Dnes zaznamenáva do RPZV informácie 2 000 štátnych aj privátnych subjektov. Okrem iných aj výrobcovia a zástupcovia výrobcov, opravárenské prevádzky, autobazáre, autoservisy, pneuservisy, technické a emisné kontroly, kontroly originality, poisťovne, leasingové spoločnosti a znalci v oblasti dopravy. Zoznam prispievateľov od začiatku tohto roka na základe novely zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozšírili subjekty, ktoré vykonávajú nastavovanie tachografov, dražby vozidiel a súčasne i požičovne vozidiel. Do RPZV sú zaznamenávané zobrazované hodnoty odometra každého v SR evidovaného vozidla v rôznych životných situáciách počas jeho prevádzky až do vyradenia z evidencie. Zámerom je zníženie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti.

Informácie z RPZV sú dostupné majiteľovi vozidla vo forme výpisu, tzv. ODO-Passu. Výpis môže zverejniť, resp. poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Passy vyhotovujú pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov. Za necelé dva roky odhalili 2 809 vozidiel s upravenou poslednou hodnotou najazdených kilometrov. V rámci celkovej histórie najazdených kilometrov malo pozmeňované hodnoty vyše 11 546 vozidiel.

Pred kúpou ojazdeného vozidla by mal občan vyžadovať od predávajúceho ODO-Pass. V súčasnosti už mnohí predávajúci v inzerátoch na internete informujú o tom, že k vozidlu bol ODO-Pass vydaný, viacerí dokonca zverejňujú celý ODO-Pass priamo v inzeráte. Zoznam poskytovateľov, existenciu a obsah ODO-Passu si spotrebiteľ overí na www.rpzv.sk. Informácie zo štátneho registra sú jediným, oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov.

Článok v PDF verzii

Údaje o kilometroch zasiela do štátneho registra 2000 subjektov