Späť na novinky

TOP 5 dôvodov, prečo pred kúpou vozidlo overiť

10. Júl 2023RPZV

TOP 5 dôvodov, prečo pred kúpou vozidlo overiť
Zdroj: freepik

Rozhodnutie o kúpe ojazdeného vozidla je stále pomerne bežnou voľbou pre množstvo spotrebiteľov. Ekonomické výhody takéhoto rozhodnutia sú pre kupujúcich zaujímavé. Aby však finančnú úsporu z ceny ojazdeného vozidla napokon nezhltla oprava skrytých vád či neodborných opráv po nehode, alebo za zdanlivo nízkou cenou vozidla nebola zamaskovaná manipulácia stavu najazdených kilometrov, vozidlo si pre kúpou rozhodne overte.

Zamerajte sa na oficiálne zdroje overenia vozidla

Služba overenia vozidla je v dnešnej dobe už pomerne známa. Kľúčové je ale rozlišovať kvalitu poskytovaných dát. Tá sa líši od poskytovateľa k poskytovateľovi. Zamerajte sa na oficiálne zdroje, ktoré preukazujú pôvod dát. Ak nie je uvedený zdroj, často môže ísť o vymyslené údaje.

automechanik kontroluje výsledok overenia vozidla cez www.rpzv.sk
Zdroj: freepik

Hodnoverné dáta s vysokou výpovednou hodnotou ponúka Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) prostredníctvom výpisu s názvom ODO-Pass. Okrem samotnej histórie nájazdu kilometrov v čase, máte možnosť dané údaje presne identifikovať a teda viete, kedy, pri akej životnej situácii a ktorý subjekt stav odometra zaznamenal.

Overenie najazdených kilometrov nie je jediná možnosť, ktorú máte. O vybranom vozidle sa môžete dozvedieť oveľa viac. Zásadným zistením môže byť najmä exekučná blokácia vozidla . Takéto vozidlo nie je možné prepísať na kupujúceho, aj keď za auto už zaplatil. Vozidlo môže byť blokované z rôznych dôvodov, takže overenie, či sa na majiteľa vozidla nevzťahuje exekúcia, nepomôže. To platí aj opačne. Ak sa na majiteľa vzťahuje exekúcia, neznamená to automaticky, že má zablokované aj vozidlo. Kupujúci často vyhľadávajú tiež informácie o poškodeniach vozidla, záložnom práve, pozastavení prevádzky, neukončenom lízingu, či počte predchádzajúcich majiteľov/držiteľov vozidla. Aj k týmto informáciám sa môžete dostať jednoducho, online. Stačí overiť vozidlo podľa VIN alebo EČ na stránke RPZV.

Overujte, kým nie je neskoro

Prv než sa vrhnete do kúpy akejkoľvek jazdenky, nezabudnite si auto dôkladne overiť ešte pred jeho kúpou. Keď už stojí pred domom, alebo zaparkované v garáži, na preverenie je neskoro. Kúpa vozidla, ktoré sa nedá prepísať vám spôsobí veľké problémy a skonzumuje množstvo času. Navyše, dovtedy komunikatívny predávajúci sa neraz odmlčí a svojich práv sa domôžete zdĺhavo, ak vôbec. Náprava nehodou spôsobených poškodení, ktoré vám kupujúci zamlčal vás môže nemilo finančne prekvapiť. „Stočené“ kilometre sú hrozbou pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť posádky. Tak či onak, v konečnom dôsledku na kúpu neovereného vozidla doplatí kupujúci.

Vyhnite sa komplikáciám

Spísali sme pre vás 5 dôvodov, prečo je dôležité overiť akékoľvek ojazdené auto pred jeho kúpou:

 1. Identifikujete reálny stav vozidla a existujúce problémy

  Overením vozidla môžete identifikovať akékoľvek existujúce problémy, ktoré nemusia byť ihneď viditeľné voľným okom. Bežne dokážete postrehnúť zjavné poškodenie, opotrebovanie, hrdzu, alebo iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť výkon a životnosť vozidla. No problémy, ktoré súvisia s prepisom vozidla z pôvodného majiteľa na nového už nezistíte len tak jednoducho. Tobôž ak vám takéto podstatné informácie predávajúci zamlčí. Preto je na mieste si vozidlo komplexne preveriť.

  Zaujíma Vás, či bolo vozidlo havarované? Prejdite na: Overenie vozidla cez AUTO-Pass

 2. Zistíte koľko má reálne najazdené

  Predíďte nekalým a zavádzajúcim praktikám predávajúcich pri stáčaní kilometrov a overte si, či deklarovaný stav zodpovedá realite. Tieto informácie vám pomôžu určiť, či sa s autom nejazdilo viac ako deklaruje stav odometra, čo môže ovplyvniť celkový technický stav vozidla a tým aj bezpečnosť posádky v dôsledku nadmerného opotrebenia niektorých súčastí vozidla. Týmto konaním vám predávajúci môže spôsobiť nemalú ekonomickú stratu. Navyše neoprávnená manipulácia s najazdenými kilometrami je vo väčšine prípadov trestným činom. Overením reálneho nájazdu získate minimálne dve výhody. Pri následnom predaji viete dokladovať, že k stočeniu došlo ešte pred vašou kúpou. Po zistení stočenia dokážete dohodnúť adekvátnu zľavu, ako náhradu.

  Zaujíma Vás reálny stav najazdených kilometrov vozidla? Prejdite na: Overenie kilometrov cez ODO-Pass

 3. Neohrozíte svoju bezpečnosť a bezpečnosť posádky

  Práve bezpečnosť by mala byť najvyššou prioritou pri kúpe ojazdeného vozidla. Ak vozidlo nie je technicky spôsobilé, môže predstavovať veľké riziko nielen pre vás, ale aj pre vašu posádku. Zvážte, či by nebolo vhodné, aby vozidlo skontroloval aj mechanik, ktorý posúdi stav jednotlivých častí vozidla a zhodnotí, či opotrebenie zodpovedá nájazdu a veku vozidla. Komplexným preverením získate podrobnejšie informácie o predchádzajúcich poškodeniach vozidla s popisom poškodených dielov, výškou a kalkuláciou škody alebo fotodokumentáciou poškodení. Takto vám neuniknú ani zatajené nehody.

  V kontexte celkového overenia je veľmi užitočná aj informácia o pozastavení prevádzky po vážnej dopravnej nehode, pri ktorej došlo k poškodeniu jedného, alebo viacerých hlavných bezpečnostných prvkov vozidla (HBP). Informácie o vozidlách s pozastavenou prevádzkou v dôsledku poškodenia HBP, získate bezplatne po zadaní evidenčného čísla alebo VIN čísla vozidla na hlavnej stránke webového sídla RPZV.

 4. Vyjednáte adekvátnu cenu zodpovedajúcu skutočnému stavu

  Ak počas preverenia vozidla narazíte na akékoľvek problémy, no aj tak máte seriózny záujem vozidlo kúpiť, môžete tieto informácie využiť vo svoj prospech a vyjednať s predávajúcim férovú cenu zodpovedajúcu stavu vozidla. Tým, že upriamite pozornosť na problémy, môžete okrem nižšej ceny požiadať predajcu, aby vami zistené vady vyriešil ešte pred kúpou. Takto eliminujete problémy, ktoré by ste neskôr museli vyriešiť vy.

 5. Chránite sa pri ďalšom predaji vozidla

  Ak sa v budúcnosti ocitnete v koži predávajúceho je namieste deklarovať transparentnú históriu nájazdu kilometrov, a tým zvýšiť svoje šance pri predaji. Ak predávajúci doloží nielen spomínanú históriu kilometrov prostredníctvom ODO-Passu, ale aj obšírnejšie informácie o vozidle, nielen urýchli predaj, ale aj zvýši svoju dôveryhodnosť. ODO-Pass spolu s údajmi z medzinárodného informačného systému vozidiel EUCARIS sú referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie s hodnotou odometra a teda je použiteľný ako dôkaz v prípade súdneho sporu. Jediným zdrojom referenčných údajov na Slovensku je Register prevádzkových záznamov vozidiel.

Možným problémom predchádzajte

Včasné odhalenie problémov pomôže, aby drobné vady neprerástli do väčších, ktorých odstránenie by mohlo byť skutočne nákladné. Vozidlá, ktoré boli pravidelne kontrolované a zachovalé si pri ďalšom predaji spravidla udržiavajú svoju hodnotu vo vzťahu k veku a opotrebeniu, než tie, ktoré sa zanedbávali. Preukázanie skutočného stavu vozidla je súčasťou jeho férového a čestného predaja, tak ako je overenie týchto skutočností súčasťou zodpovednej kúpy.

Overenie dokáže do veľkej miery pomôcť pri finálnom rozhodovaní o investícii. Preto odporúčame, aby ste sa nespoliehali len na informácie z dobre znejúceho inzerátu, ale vozidlo preverili do posledného detailu. Online služby je užívateľsky komfortná a informácie máte doslova na dosah ruky.

Článok v PDF verzii

TOP 5 dôvodov, prečo pred kúpou vozidlo overiť