Späť na novinky

Relevantné údaje o vozidle získajú spotrebitelia v Prílohe k ODO-Passu

6. Máj 2019RPZV

Príloha k ODO-Passu poskytuje relevantné a hodnoverné údaje o vozidle v aktuálnom čase.

Rozhodnete sa kúpiť si auto. Nechcete nové, ale vyhliadnete si ho z „druhej ruky“. Mnohí spotrebitelia nevedia, že aj za zdanlivo serióznym predajcom a stopercentnými dokladmi od vozidla podľa vysnívaných predstáv sa môžu skrývať nečakané a najmä nepríjemné nástrahy. Kupujúci ani len netuší, že auto má napríklad zmenenú identitu, je staršie ako uvádzajú doklady, alebo je poskladané z ukradnutých dielcov. Na jednej strane „odborníci“ v rôznych internetových diskusiách radia, ako a kde si kupujúci overí informácie o vozidlách. Na strane druhej je otázne, kde má spotrebiteľ záruku pravdivých, zaručených a overených informácií, ktoré rôzne webové stránky prezentujú, ako dôveryhodné. Falšovanie dokladov, stáčanie odometrov, zmena identifikátorov, omladzovanie veku vozidiel, lízingové a poistné podvody, exekučná blokácia, či záložné právo – s tým všetkým sa spotrebitelia stretávajú pri kúpe vozidla. Väčšina kupujúcich pritom ani nevie, čo a hlavne kde si má o vozidle overiť. Mnohí sa zaujímajú o informácie o aute až po jeho kúpe. Kým niekto znalý problematike si prácne overí informácie z niekoľkých zdrojov, bežný občan nevie, čo všetko si má o vozidle zistiť. Na neznalosti spotrebiteľov profitujú tzv. overovacie firmy, ktoré poskytujú veľakrát zavádzajúce informácie o vozidlách.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci s cestnými motorovými vozidlami majú od 20. mája minulého roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do registra sa priebežne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky auta až do jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Údaje z RPZV sa poskytujú formou výpisu, tzv. ODO-Pass-u, ktorý prezentuje historické údaje priebehu najazdených kilometrov. Ale tie na komplexné overenie vozidla pred jeho kúpou nepostačujú.

Preto pribudla novinka, Príloha k Výpisu z RPZV (ODO-Passu), ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému na Slovensku registrovanému vozidlu. Nájdete v nej informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, v leasingových spoločnostiach, údaje z kontrol originality, informácie o platnosti technickej a emisnej kontroly, o krajine pôvodu/registrácie, o exekúcii držiteľa vozidla, atď. Príloha ODO-Passu navyše obsahuje aj informáciu o prípadnej exekučnej alebo inej „blokácii“ vozidla, ktorá bráni jeho prepisu. Pre overenie blokácie vozidla totižto nepostačuje len overenie exekúcie v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu. V blízkej dobe pribudnú ďalšie informácie o aktuálnom stave vozidla.

Príloha k Výpisu z RPZV sa netlačí automaticky ku každému ODO-Passu. Je potrebné si ju vyžiadať. Prílohu možno vytlačiť aj samostatne, ale podmienkou je existencia platného ODOPassu v RPZV. Prílohy (ako aj ODO-Passy) sú dostupné na pracoviskách kontroly originality a u poskytovateľov Výpisu z RPZV. Zoznam sa nachádza na stránke www.rpzv.sk. Na tejto stránke môžu získať Prílohu aj priamo občania po zadaní údajov od predajcu/prevádzkovateľa vozidla (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov uvedený v ODOPasse). Každá vygenerovaná príloha sa zaznamená do RPZV a stáva sa súčasťou historických záznamov o vozidle.

Príklad prílohy k výpisu z RPZV, tzv. AUTO-Passu.
Poznámka: Vygenerovať Prílohu možno len k platnému ODO-Passu. Z hľadiska platnosti ODO-Pass nadobúda tri stavy: platný aktuálny, platný neaktuálny alebo neplatný. Ak po jeho vygenerovaní do RPZV pribudnú nové záznamy, ODO-Pass zostáva platným, ale stráca aktuálnosť. V prípade vygenerovania nového ODO-Passu, alebo ak od posledného zápisu kilometrov uplynul viac ako polrok, alebo do RPZV pribudli historické záznamy stáva sa pôvodný ODO-Pass neplatným. Príloha k Výpisu z RPZV je aktuálna v čase jej vygenerovania.

Spotrebiteľ, ktorý má záujem kúpiť si ojazdené vozidlo, získa v Prílohe ucelené informácie o automobile na jednom mieste. Stačí sa riadiť týmito dvoma zásadami:

  1. Výpis s Prílohou (alebo údaje pre ich overenie) vyžadujte ešte pred kúpou vozidla od predávajúceho/prevádzkovateľa vozidla,
  2. a nezabudnite si overiť ich pravosť na www.rpzv.sk. Overenie je bezplatné.

Získate tak nielen najkomplexnejšie informácie o vozidle, a to bez potrebných odborných znalostí a bez straty času stráveného hľadaním informácii z rôznych zdrojov, ale hlavne znížite riziko spojené s kúpou ojazdeného vozidla na minimum.

Článok v PDF verzii

Relevantné údaje o vozidle získajú spotrebitelia v Prílohe k ODO-Passu