Späť na novinky

Pred dovozom na Slovensko „upravil“ odometer o vyše pol milióna kilometrov

10. Júl 2018RPZV

Mechanizmus spolupráce a výmeny údajov o najazdených kilometroch medzi krajinami je účinný nástroj na zabezpečenie transparentného trhu.

Slovensko spolu s Belgickom a Holandskom aktívne rieši problematiku s tzv. odometrovými podvodmi. Krajiny si vzájomne vymieňajú údaje o stave najazdených kilometrov. Kontrola odometrov na jednotlivo dovezených vozidlách zo zahraničia sa uskutočňuje v rámci kontroly originality. Podľa Miroslava Strelca z Technickej služby kontroly originality pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvý polrok tohto roka znížiť počet manipulácií z koncoročných 42,6 % na 11,26 %, čo je pokles o 31,34 %. Podobný vývoj nastal aj pri vozidlách dovezených z Belgicka. Od marca do konca júna 2018 sa počet vozidiel so stočenými kilometrami znížil o viac ako polovicu zo 14,84 % na 7,2 %. Štatistiky jednoznačne potvrdzujú, že výmena údajov o stave najazdených kilometrov prispieva k zníženiu dovážaných vozidiel so stočenými kilometrami. Ojazdené vozidlá importované na Slovensko z Holandska boli v priemere stočené o 77 300 kilometrov a z Belgicka o 54 600 kilometrov. Rekordérom v stočených kilometroch je vozidlo značky Ford Transit, ktoré malo „upravený“ odometer o 541 630 km. Auto malo v Holandsku na počítadle prejdenej vzdialenosti zaznamenaných 705 891 km, na Slovensku to bolo už len viac ako 164-tisíc km. Najčastejšie mali stav kilometrov na odometri upravené automobily značiek: Škoda, Volkswagen, Renault, Ford a Peugeot. Mnohé vozidlá pred dovozom a prihlásením na Slovensku boli registrované v tretích krajinách a až následne prihlásené u nás. Medzi najčastejšie krajiny preregistrácie patria: Nemecko, Česká republika, Poľsko a Belgicko.

Slovenská republika po vzore belgického systému Car-Pass od 20.mája tohto roka zaviedla povinnosť štátnych i súkromných subjektov z automobilového odvetvia zasielať informácie vrátane údajov z počítadiel prejdenej vzdialenosti (odometrov) do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Doteraz zasiela údaje do RPZV okolo 500 subjektov, či už sa jedná o autobazáre, autoservisy, lízingové a poisťovacie spoločnosti, technické a emisné kontroly, kontroly originality alebo o znalcov v doprave. Register k 30. júnu tohto roka obsahoval takmer 26 miliónov záznamov k viac ako 3,4 milióna registrovaných vozidiel. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV už stihli odhaliť vyše 2 800 vozidiel so stočenými kilometrami. Z toho 798 vozidiel malo upravovanú poslednú hodnotu najazdených kilometrov, čo svedčí o nepoctivom zámere ostatného prevádzkovateľa alebo predajcu vozidla. A až v 2021 prípadoch došlo k pozmeňovaniu hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov. Práve vďaka zaznamenávaniu údajov z odometrov od subjektov z automobilového prostredia do RPZV, je k dispozícii podrobnejší prehľad o najazdených kilometroch, čím sa eliminuje neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje. Existenciu a obsah výpisu si možno overiť na www.rpzv.sk. Výpis, alebo overovacie údaje by mali spotrebitelia žiadať vždy pred kúpou od prevádzkovateľa vozidla.

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane majú už od 20. mája 2018 dve povinnosti: zasielať informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel do RPZV, a pripájať k vozidlu výpis, pokiaľ na ňom došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom. Za nesplnenie oboch povinností im hrozia pokuty, a to opakovane. Za druhú povinnosť dokonca pokuta od 3-tisíc až do 100-tisíc eur.

Článok v PDF verzii

Pred dovozom na Slovensko „upravil“ odometer o vyše pol milióna kilometrov