Späť na novinky

Online overenie údajov o ojazdených vozidlách cez RPZV

26. Marec 2021RPZV

Predaj vozidiel sa počas pandémie presunul do online priestoru, rovnako ako overenie vozidla pred kúpou.

Pandémia koronavírusu ochromila a od základu zmenila zaužívané zvyky spotrebiteľov. Kým pred rokom si vyberali vozidlá aj ojazdené priamo v kamenných predajniach, dnes si kúpia vozidlo z pohodlia domova. Predaj sa presunul na internet. Stačí si vybrať, dohodnúť online obhliadku, zaplatiť a predajca dovezie vozidlo ku vám domov. Spotrebitelia by nemali zabúdať ani na overenie si informácií o ojazdenom vozidle ešte pred jeho kúpou. Rovnako jednoducho ako získať automobil online, je ľahké dostať sa aj v období vyhláseného núdzového stavu v dôsledku pandemickej situácie ku historickým údajom o vozidle.

K overeniu postačuje VIN číslo, pomocou ktorého kupujúci na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel získa všetky podstatné informácie o vozidle. Ku histórii najazdených kilometrov sa dostane cez vygenerovaný ODO-Pass, ktorý obsahuje nielen grafické znázornenie zaznamenania kilometrov, ale aj presné číselné hodnoty. Po zadaní troch údajov z ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledného stavu kilometrov zaznamenaného v ODO-Passe) na web www.rpzv.sk, kupujúci získa aj informáciu, ktorý subjekt a kedy konkrétny údaj o kilometroch do RPZV zaznamenal.

Priebeh stavu kilometrov v ODO-Passe.
Obr. 1: Vďaka zaznamenávaniu údajov z odometrov od subjektov z automobilovej society do RPZV je k dispozícii podrobnejší prehľad o najazdených kilometroch, čím sa eliminuje neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra.

Spotrebiteľ cez webstránku RPZV získa nielen históriu najazdených kilometrov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by mal pred kúpou o ojazdenom vozidle vedieť. V súčasnom období by bolo vhodné overiť si hlavne blokácie, ktoré bránia možnému prepisu vozidla, ďalej overiť si exekúcie majiteľa vozidla, leasing, či záložné právo vozidla. Celkovo 20 údajov poskytuje Príloha k ODO-Passu, ktorú si spotrebiteľ podobne ako ODO-Pass vygeneruje na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Príloha obsahuje aj záznamy o poškodeniach automobilu, ktoré mohli vzniknúť pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, súčasne aj záznamy zo servisných činností a opráv vozidla. V prípade potvrdenia poškodení automobilu si môže cez www.rpzv.sk vygenerovať výpis, v ktorom sú podrobné údaje o poškodených dieloch, či kalkulácii opravy.

Ukážka položky 'poškodenia vozidla' v AUTO-Passe.
Obr. 2: Výpis o poškodeniach vozidla je dostupný pre automobily, pri ktorých je evidované poškodenie.

ODO-Pass a Príloha k ODO-Passu, prípadne aj Výpis o poškodeniach vozidla sú dostupné nielen na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel, ale i u 960 poskytovateľov ODOPassov. Vzhľadom k súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou koronavírusu, pred návštevou konkrétneho poskytovateľa ODO-Passov si treba overiť, či aktuálne v tomto období poskytuje služby, príp. si nájsť ďalšieho poskytovateľa v okolí (https://rpzv.sk/Ziskat).

Register prevádzkových záznamov vozidiel je jediný štátny register na Slovensku, ktorý zriadilo MDV SR za účelom vytvorenia transparentnej histórie prevádzkových záznamov vozidiel. Do registra pribúdajú denne tisíce záznamov od vyše 2.400 prispievateľov. Medzi nich patria výrobcovia vozidiel, stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly, pracoviská kontroly originality, predajcovia vozidiel, autoopravovne, poisťovne, leasingové spoločnosti, polícia a ďalšie subjekty pôsobiace v automobilovej oblasti. Od spustenia zaznamenávania údajov do RPZV boli u 17.741 vozidiel pozmeňované hodnoty odometra počas celkovej histórie najazdených kilometrov. Ďalších 4.442 vozidiel malo upravenú posledná hodnota najazdených kilometrov.

Článok v PDF verzii

Online overenie údajov o ojazdených vozidlách cez RPZV