Späť na novinky

On-line overenie údajov o najazdených kilometroch

9. Apríl 2020RPZV

Pre získanie údajov z RPZV už netreba nikam jazdiť.

Informácie o najazdených kilometroch sú od 20.mája 2018 zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Štátny register zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR za účelom eliminácie podvodov so stočenými kilometrami. Údaje z registra boli doteraz dostupné formou výpisu, tzv. ODO-Passu len po kontrole odometra (počítadla prejdenej vzdialenosti) a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou. Bez uvedeného úkonu nebolo možné vygenerovať ODO-Pass. Rovnako výpisy o histórii najazdených kilometrov mohli doteraz generovať len poskytovatelia ODO-Passov (v rámci SR ich je viac ako 900), priamo do rúk majiteľa/prevádzkovateľa vozidla. Situácia v súvislosti so šírením nákazy vírusom COVID-19 obmedzila v ostatných dňoch prevádzku väčšiny poskytovateľov ODO-Passov. Nakoľko množstvo spotrebiteľov aj v súčasnej situácii zaujímajú informácie o najazdených kilometroch, bolo prijaté dočasné riešenie vo forme poskytovania údajov on-line cez web Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Stačí pokiaľ záujemca o históriu najazdených kilometrov zadá identifikačné číslo vozidla VIN a cez www.rpzv.sk si vygeneruje ODOPass

Spolu s ODO-Passom je možné cez web www.rpzv.sk súčasne vygenerovať aj Prílohu k ODO-Passu. Príloha poskytuje aktuálne a komplexné údaje o vozidle. Okrem informácií o možnej exekučnej blokácii sú súčasťou prílohy aj údaje o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, o kontrole originality, povinnom zmluvnom poistení, atď.

ODO-Passy a prílohy aktuálne vyhotovujú aj tí poskytovatelia ODO-Passov, ktorí majú v súčasnom období otvorené prevádzky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami Ústredného krízového štábu SR viacerí poskytovatelia ODO-Passov zaviedli opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID-19. Pred návštevou vybraného poskytovateľa ODO-Passov je vhodné si overiť, či v súčasnom období poskytuje služby, príp. si vyhľadať iného poskytovateľa vo svojom okolí (https://rpzv.sk/Ziskat).

Register prevádzkových záznamov vozidiel je v rámci SR jediný oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané hodnoty najazdených kilometrov. Údaje do RPZV zasiela vyše 2200 súkromných aj štátnych subjektov. Povinnosť prispievať do registra ustanovuje zákon č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre: technické služby TK, EK a KO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Policajný zbor, výrobcov a zástupcov výrobcov, certifikované miesta opravy, autoservisy, pneuservisy, autobazáre, dražobné spoločnosti, subjekty, ktoré vykonávajú nastavovanie a overovanie tachografov, poisťovne, leasingové spoločnosti, požičovne motorových vozidiel, subjekty vykonávajúce oprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra a pre znalcov v oblasti dopravy.

Článok v PDF verzii

On-line overenie údajov o najazdených kilometroch