Späť na novinky

„Nezakopnite“ pri kúpe ojazdeného vozidla

31. Marec 2020RPZV

Vystrelený airbag vozidla, ku ktorému došlo pri havárii. Ide o poškodenie jedného z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla.

Podvody pri predaji jazdených vozidiel sú stále aktuálnym problémom. Predajcovia často nepravdivo informujú kupujúcich o veku vozidla, najazdených kilometroch, ako aj o ďalších parametroch, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu predávaného vozidla. S cieľom pomôcť kupujúcim predísť nepríjemnostiam, ktoré môžu byť s kúpou jazdenky spojené, prinášame podstatné informácie na čo je potrebné dať si pri kúpe pozor.

Kontrola ojazdeného vozidla

Na trhu s ojazdenými vozidlami často možno naraziť na automobily kradnuté, neodborne opravené, so stočenými kilometrami, alebo na vozidlá v exekúcii či v záložnom práve. Spotrebiteľ by mal vždy pred kúpou absolvovať obhliadku vozidla, ďalej skontrolovať interiér aj exteriér. Následne ísť na skúšobnú jazdu a overiť jeho identifikátory. Zmenu identifikátorov vozidla spoľahlivo vylúči len podrobná kontrola originality (www.ko.sk). Kontrola originality (KO) overuje spôsobilosť vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. V súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Počas KO sa overuje aj výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Kontroly vykonáva v rámci SR približne 100 pracovísk kontrol originality (https://www.ko.sk/Home.aspx?Menu=id:Pracoviska). Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s koronavírusom je rozumné kontaktovať konkrétne pracovisko KO, overiť či aktuálne poskytuje služby a následne si dohodnúť presný termín kontroly. Prípadne si vyhľadať iné pracovisko kontroly originality vo svojom okolí. Pracoviská KO môžu na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR od 30.marca 2020 vykonávať svoju činnosť rovnako ako stanice TK a pracoviská EK, pokiaľ zabezpečia dodržiavanie prísnych hygienických opatrení, ktoré vydal ÚVZ SR (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf).
Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality a do informačného systému KO. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na prevádzku v cestnej premávke je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok, ako aj kontrolná nálepka vyjadrujú stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok KO je dostupný na webe www.ko.sk v časti „overenie vozidla“ (https://www.ko.sk/Home.aspx?Menu=id:Kontrola).

Vyhľadávanie konkrétneho vozidla na stránke Kontroly originality www.ko.sk
Obr. 1: Po bezplatnej registrácii a po prihlásení je možné vyhľadať výsledok KO pomocou identifikačného čísla vozidla VIN, EČV, čísla odborného posudku o KO, čísla kontrolnej nálepky KO alebo čísla QR nálepky KO.

Mnohí spotrebitelia sa pred kúpou ojazdeného vozidla zaujímajú okrem iného aj o hrúbku povlakovej vrstvy, ktorá sa meria počas KO. Namerané hodnoty sa na webovej stránke www.ko.sk zobrazia po zadaní čísla Odborného posudku o kontrole originality, ktoré je potrebné zapísať ako vyhľadávací parameter v časti „Overenie vozidla“. Výsledky merania hrúbky povlakovej vrstvy sú uvedené aj v Odbornom posudku o KO, ktorý dostáva prevádzkovateľ/majiteľ vozidla po kontrole originality.

Údaje o najazdených kilometroch sú v ODO-Passe

História najazdených kilometrov sa od 20.mája 2018 (zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zaznamenáva do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Účelom štátneho registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR je eliminácia podvodov so stočenými kilometrami. Údaje o najazdených kilometroch do RPZV zaznamenávajú súkromné aj štátne subjekty:

 • Technická služba technickej, emisnej kontroly a kontroly originality,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Policajný zbor,
 • Výrobcovia a zástupcovia výrobcu, certifikované miesta opravy,
 • Autoservisy, pneuservisy, autobazáre, dražobné spoločnosti,
 • Spoločnosti, ktoré vykonávajú nastavovanie a overovanie tachografov
 • Požičovne motorových vozidiel,
 • Poisťovne, leasingové spoločnosti,
 • Subjekty vykonávajúce oprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra,
 • Znalci.

RPZV je v rámci SR jediný, oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané hodnoty najazdených kilometrov. Údaje z registra sú dostupné formou výpisu, tzv. ODO-Passu len po kontrole odometra a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou. Bez uvedeného úkonu nie je možné vystaviť ODO-Pass.
ODO-Passy vyhotovuje v rámci Slovenska vyše 900 poskytovateľov ODO-Passov (https://rpzv.sk/Ziskat), priamo do rúk majiteľa/prevádzkovateľa vozidla, ktorý podľa vlastného uváženia ODO-Pass buď zverejní, alebo poskytne záujemcom o kúpu vozidla.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami Ústredného krízového štábu SR viacerí poskytovatelia ODO-Passov zaviedli opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID-19. Pred návštevou vybraného poskytovateľa ODO-Passov je preto vhodné si overiť, či v súčasnom období poskytuje služby.

Príklad priebehu stavu najazdených kilometrov a pravdepodobného 'stočenia' zobrazený v ODO-Passe.
Obr. 2: ODO-Pass obsahuje okrem údajov o histórii kilometrov s dátumami zaznamenania aj graf, ktorý zobrazuje priebeh najazdených kilometrov.

Pomocou identifikačného čísla vozidla VIN spotrebiteľ len na webe www.rpzv.sk zistí, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ bol ODO-Pass vydaný, je potrebné od predávajúceho/majiteľa vozidla požadovať tri údaje potrebné na zobrazenie ODO-Passu:

 • číslo ODO-Passu,
 • dátum posledného záznamu,
 • a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

Ak ODO-Pass vydaný nebol je rozumné požadovať ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.

Kúpa ojazdeného vozidla nie je len o najazdených kilometroch

Stočené kilometre, na ktoré sa sústreďuje väčšina kupujúcich, ani zďaleka nie sú jedinou hrozbou. Ďalšie informácie o vozidle získajú spotrebitelia v Prílohe k ODO-Passu (Výpisu z RPZV). Príloha poskytuje komplexné a aktuálne informácie o vozidle. Okrem údajov o prípadnej exekučnej blokácii sú súčasťou prílohy aj informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, o KO a platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, PZP , atď.
Vygenerovať prílohu môžu poskytovatelia ODO-Passov. Súčasne aj občania cez web www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne údaje na overenie ODO-Passu. Príloha môže byť vygenerovaná len ku platnému ODO-Passu.

Príklad prílohy k výpisu z RPZV, tzv. AUTO-Passu zobrazujúcej novú položku 'poškodenia'.
Obr. 3: Novinkou v prílohe sú údaje o poškodení a výbave vozidla.

Spotrebitelia nie sú odkázaní na preverovanie informácií o vozidlách cez nedôveryhodné webové stránky. Kupujúci ojazdené vozidlo si úplnosť a pravdivosť informácií v ODO-Passe a v Prílohe k ODO-Passu overí na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel (www.rpzv.sk).

Odporúčanie na záver

Spotrebiteľ, ktorý uvažuje o kúpe ojazdeného vozidla, získa v ODO-Passe údaje o najazdených kilometroch a v Prílohe k ODO-Passu ucelené informácie o automobile. ODOPass s Prílohou k ODO-Passu (alebo údaje pre ich overenie) je potrebné vyžadovať vždy pred kúpou ojazdeného vozidla. Spotrebiteľ získa nielen komplexné údaje o vozidle, ale hlavne zníži riziko spojené s kúpou ojazdeného vozidla.

Článok v PDF verzii

„Nezakopnite“ pri kúpe ojazdeného vozidla