Späť na novinky

Na Slovensku klesá dovoz vozidiel so stočenými kilometrami

5. September 2018RPZV

Škody spôsobené manipuláciou hodnoty odometra sú na Slovensku odhadované vo výške viac ako 150 miliónov EUR za rok.

Škody spôsobené stáčaním kilometrov sú v Európskej únii odhadované na takmer 10 miliárd eur ročne, len na Slovensku je to okolo 160 miliónov eur za rok. Aktuálnym európskym snažením nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami, nakoľko táto cesta sa ukázala ako absolútne neúčinná najmä v štátoch, kde špeciálne tento druh podvodu ustanovili za trestný čin. V súčasnosti najúčinnejším opatrením, ktoré odporúča zaviesť každej členskej krajine EÚ aj Európsky parlament, je vytvorenie národných registrov. Do registra budú zaznamenávané údaje o najazdených kilometroch od širokého spektra subjektov z automobilového odvetvia s takou frekvenciou záznamov, ktorá buď manipuláciu s najazdenými kilometrami odhalí, alebo bude finančne nezaujímavá.

V rámci Európskej únie si údaje o kilometroch z národných registrov vymieňajú Belgicko, Holandsko a Slovensko. Pri dovozoch vozidiel z Holandska na Slovensko sa od novembra minulého roka do konca augusta 2018 znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 8,67 %, čo je pokles až o neuveriteľných 33,93 %. Pri dovozoch z Belgicka sa podarilo od marca do konca augusta tohto roka znížiť počet manipulácií zo 14,8 % na 3,93 %, čiže o 10,87 %. Prax výmeny údajov Slovenska s Holandskom a Belgickom prináša doteraz jednoznačne pozitívne výsledky. Ojazdené vozidlá dovezené z Holandska boli stočené v priemere o 61 500 kilometrov a z Belgicka o 53 500 kilometrov. Prvenstvo v stočených kilometroch majú vozidlá značky Škoda (201 695), nasledovali Volkswageny (45 426) a Renaulty (38 067).

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ustanovil od 20. mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) širokej škále štátnych i súkromných subjektov z automobilového odvetvia. Zaslaním informácií do RPZV je súčasne splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii každú zistenú manipuláciu. V súčasnosti zasiela údaje do RPZV 560 prispievateľov. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV doteraz odhalili 986 vozidiel, ktoré mali upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a v 2 950 prípadoch sa jednalo o pozmeňovanie hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov. Pri kúpe vozidla je dôležité vyžadovať výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass od predávajúceho. Zoznam vyhotoviteľov, existenciu a obsah výpisu si môže spotrebiteľ overiť na www.rpzv.sk. Výpis je dostupný každému prevádzkovateľovi vozidla a overiť si ho môže každý, komu prevádzkovateľ poskytne údaje. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba vykonávajúca predaj ojazdených vozidiel priamo alebo sprostredkovane má od 20. mája okrem povinnosti zasielať informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, povinnosť zo zákona priložiť k vozidlu výpis, pokiaľ na vozidle boli stočené kilometre. Pokiaľ tak neurobí, hrozí mu pokuta až do výšky 100-tisíc eur.

Článok v PDF verzii

Na Slovensku klesá dovoz vozidiel so stočenými kilometrami