Späť na novinky

Buďme zodpovední – aj pri kúpe ojazdeného vozidla

5. November 2020RPZV

Zodpovednosť na cestách sa vypláca rovnako aj zodpovedný nákup vozidla.

Stáčanie kilometrov za účelom zvýšenia trhovej hodnoty vozidla je bežnou praktikou v mnohých krajinách EÚ. Podľa odhadov až 50 % ojazdených vozidiel obchodovaných medzi jednotlivými členským štátmi únie má nezákonne upravované počítadlá prejdenej vzdialenosti. Stočením kilometrov na odometri sa hodnota vozidla zvýši v priemere o 3 až 5- tisíc eur. Pred tým, ako kupujúci podpíše kúpnopredajnú zmluvu a vyplatí predajcovi peniaze, mal by si cez oficiálne zdroje overiť o vozidle všetky údaje, vrátane najazdených kilometrov.

Na Slovensku sú od 20.mája 2018 zaznamenávané údaje o najazdených kilometroch do štátneho Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Pokiaľ chce kupujúci získať údaje o kilometroch, od predajcu môže vyžadovať ODO-Pass, ktorý zobrazuje históriu najazdených kilometrov každého v SR registrovaného vozidla, príp. si vyžiadať tri údaje z ODO-Passu, pomocou ktorých je možné na webe www.rpzv.sk overenie a stiahnutie ODO-Passu. Dozvie sa nie len históriu najazdených kilometrov, ale aj informácie kto, kedy a pri akej životnej situácii údaje zaznamenal. Predajca získa ODO-Pass u jedného z tisícky poskytovateľov ODO-Passov v rámci celého Slovenska (https://rpzv.sk/Ziskat). Údaje zasiela do RPZV vyše 2 300 súkromných aj štátnych subjektov z automobilovej oblasti. Od začiatku zaznamenávania kilometrov do štátneho registra malo pozmeňované hodnoty odometra počas celkovej histórie najazdených kilometrov 16 280 vozidiel. U ďalších 4 017 vozidiel bola upravená posledná hodnota najazdených kilometrov.

Cez Register prevádzkových záznamov vozidiel kupujúci získa podstatne viac informácií, ako len históriu najazdených kilometrov. Poskytuje napr. údaje o leasingu, záložnom práve, exekučnej blokácii, či pátraní. Dostupné sú ku každému na Slovensku registrovanému vozidlu. Pokiaľ k automobilu existuje ODO-Pass, kupujúci si môže cez www.rpzv.sk vygenerovať Prílohu k ODO-Passu, príp. ju získa u ktoréhokoľvek poskytovateľa ODO-Passov. Príloha aktuálne obsahuje 19 položiek, okrem iných aj údaje o počte držiteľov/majiteľov vozidla, servisných záznamoch, o výbave a poškodení vozidla, ako aj záznamy o prípadných dopravných nehodách. Ak sa v prílohe zobrazí údaj o poškodení vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, je možné získať aj Výpis o poškodeniach vozidla.

V RPZV získa kupujúci o vozidle všetky dôležité informácie: históriu najazdených kilometrov v prehľadnom ODO-Passe, podstatné údaje o automobile v Prílohe k ODO-Passu a kompletný záznam v prípade škodovej udalosti vo Výpise o poškodeniach vozidla. Dôležité je, aby všetky uvedené informácie vyžadoval od predajcu ešte pred kúpou ojazdeného vozidla, resp. si údaje o vozidle overil cez webový portál štátneho RPZV.

Článok v PDF verzii

Buďme zodpovední – aj pri kúpe ojazdeného vozidla