Späť na novinky

Zatopený Seat Leon: V Nemecku na odpis, na Slovensku na predaj

18. Marec 2024RPZV

Povodňou zatopené vozidlá na ulici.
Vozidlá zatopene povodňou. Ilustračný obrázok. Zdroj: unsplash.com

Prípad Seatu Leon, vyrobeného v roku 2020 odhaľuje alarmujúci trend zneužívania dôvery kupujúcich na Slovensku. Toto vozidlo bolo v Nemecku po povodni zatopené, vyradené z prevádzky a určené na zošrotovanie. Napriek tomu sa ho podvodníkom podarilo „oživiť“ a doviezť na Slovensko v skvelom stave.

Zatopené autá: Nebezpečenstvo na cestách, lákadlo pre podvodníkov

Podvodníci zámerne v zahraničí vyhľadávajú havarované, alebo poškodené autá, ktoré už nie sú určené na ďalšie používanie. Cieľom takejto činnosti je, pochopiteľne, zarobiť čo najviac. Preto sa pri výbere orientujú na vozidlá, ktorých zostatková hodnota je nízka. Ďalej často prejdú nekvalitnou opravou a vylepšia ich tak, aby na prvý pohľad vyzerali úplne v poriadku. V krajine určenia sa ich pokúsia zlegalizovať a sprístupniť na predaj nič netušiacim kupujúcim za neúmerne vysokú cenu.

Pozor na „utopenca“ – podvodníci vedia ako na to

Zatopené autá predstavujú vážne bezpečnostné riziko. V závislosti od miery poškodenia spôsobeného záplavou prichádza do úvahy niekoľko možných scenárov. K vyradeniu z prevádzky dochádza v prípade, ak by poškodenie mohlo viesť k následku na životoch, zdraví osôb, majetku alebo životnom prostredí. Používanie takéhoto vozidla v premávke nie je možné. Okrem bezpečnostných rizík by sa u zatopených áut čoskoro prejavili aj technické problémy, ktoré by viedli k poruchám a zlyhaniu.

Na zabránenie opätovnej registrácie takto poškodených áut sa používajú rôzne metódy, napríklad sa odoberie jedna časť Osvedčenia o evidencii a do druhej sa vykoná záznam, alebo sa z vozidla odstráni výrobný štítok. V ideálnom prípade sú tieto skutočnosti zaznamenané aj do európskeho systému EUCARIS. Nasleduje vyradenie z evidencie a recyklácia. Lenže presne v týchto lacných vozidlách podnikavci vidia príležitosť na zisk.

Pod zámienkou straty dokladov, alebo s falošnými „papiermi“ sa takéto vozidlá opätovne registrujú v krajinách s nižšou, alebo žiadnou kontrolou vozidiel z dovozu. S novými dokladmi sa následne predávajú.

Seat Leon z Nemecka, ktorý v nevedomosti kúpila slovenská majiteľa je dôkazom toho, že podobné prípady vôbec nie sú ojedinelé.

Šok pre majiteľku pri kontrole originality

Kontrola originality (KO) okrem iného overuje, či neexistujú prekážky brániace preregistrovaniu vozidla. V prípade Seatu technici KO zistili, že auto bolo poškodené po povodniach dňa 20. júla 2021, čoho dôsledkom bolo vyradenie z evidencie v Nemecku. Zošrotovanie malo byť už len logických vyústením jeho príbehu.

Po konzultácií s nemeckou registračnou autoritou a potvrdení skutkového stavu Štátny dopravný úrad MD SR rozhodol, že jeho registrácia na Slovensku nebude možná.

„Nakoľko vozidlo nie je spojené s trestnou činnosťou, nepodlieha zaisteniu políciou pre kriminalistické skúmanie. Ak ale bol kupujúci uvedený do omylu a vznikla mu škoda prevyšujúca sumu 266 €, tak prípad môže byť posudzovaný ako trestný čin podvodu.“, dodáva zástupca technickej služby KO.

Zaplavený Seat Leon po oprave a vylepšeniach na pracovisku kontroly originality.
Seat Leon na pracovisku kontroly originality, 17. 10. 2023 Zdroj: ko.sk

Sen o novom aute sa majiteľke rozplynul

Nová majiteľka si kúpila auto v dobrej viere, že investuje do spoľahlivého dopravného prostriedku. Žiaľ, realita bola iná. Získala do rúk auto so spornou minulosťou a k tomu pôvodne určené na zošrotovanie.

Chybou bolo, že majiteľka absolvovala KO až po kúpe. Síce je prezatiaľ funkčné, no kvalita opravy rovnako ako bezpečnosť auta je spochybniteľná.

Informácia o zatopení zostáva natrvalo zaznamenaná vo výsledku KO, rovnako ako aj prípadné „stočenie“ kilometrov. Aj výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), tzv. AUTO-Pass nesie túto informáciu, a to aj po vyradení vozidla z prevádzky. Protokol ako aj výpis je možné bezplatne overiť na webových sídlach www.ko.sk a www.rpzv.sk.

Aj vďaka takýmto verejne dostupným záznamom je možné vyvarovať sa kúpy problémového vozidla.

Informácia o poškodení vozidla povodňou zobrazená v AUTO-Passe
Poznámka o poškodení vozidla Seat Leon uvedená v AUTO-Passe Zdroj: ko.sk

Pozor na "časovanú bombu“ z dovozu

Pri kúpe ojazdeného vozidla z krajiny s nízkou mierou regulácie v oblasti kontroly a registrácie jednotlivo dovezených áut hrozí, že natrafíte na problém. Zatopené, vyhorené auto, stočené, pochádzajúce z trestnej činnosti, či s pozmenenou identitou – pre niekoho príležitosť na neoprávnený zárobok, pre iného nečakaná komplikácia.

Ponúkame vám 5 tipov, ako sa vyhnúť katastrofe pri kúpe dovezeného auta:

  1. Kontrola originality: ponechajte ju na predávajúcom. Kupujte až po jej absolvovaní.
  2. Odborný posudok o KO: vyžadujte ho od predávajúceho pred kúpou. Bezplatne ho overíte na webovom sídle poskytovateľa.
  3. ODO-Pass: výpis z RPZV - ODO-Pass preukazujúci históriu kilometrov vždy požadujte od predávajúceho. Následne si údaje bezplatne overte na webovom sídle poskytovateľa.
  4. AUTO-Pass: zadovážte si výpis poskytujúci komplexné online overenie, vrátane dôvodov brániacich prepisu či poškodení v dôsledku havárie.
  5. Kúpna zmluva: dôkladne si preštudujte jej znenie, najmä možnosti odstúpenia v prípade zistenia skrytých skutočností.

Nepodceňujte riziká a chráňte sa pred kúpou problematického vozidla zo zahraničia. Viac o postupe dovozu z cudziny si prečítate v našom článku.

Článok v PDF verzii

Zatopený Seat Leon: V Nemecku na odpis, na Slovensku na predaj