Opravovne vozidiel

Zoznam autoopravovní

Mapa Slovenska s vyznačenými poskytovateľmi a detailom poskytovateľa údajov z RPZV.

Prebieha načítavanie...

Často kladené otázky

V prípade poškodenia hlavných bezpečnostných prvkov vozidla pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti je majiteľ (prevádzkovateľ) povinný vozidlo podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa §47 ods. 7 Zákona č. 106/2018 Z.z. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré má pozastavenú prevádzku vozidla. Oprava musí byť vykonaná do 6 mesiacov od dátumu dopravnej nehody, pričom ak majiteľ nestihne opraviť vozidlo v tomto termíne, je povinný vozidlo vyradiť z evidencie dočasne, alebo natrvalo. Počas pozastavenia prevádzky vozidla nie je povolené jeho používanie v cestnej premávke s výnimkou cesty potrebnej pre absolvovanie technickej kontroly. Pozastavenie prevádzky nebráni prepisu vozidla, avšak kupujúci by mal byť o tom upovedomený. Po oprave všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov v opravovni a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej sa vozidlo môže používať v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke. Informácia o pozastavení prevádzky sa po úspešnom absolvovaní technickej kontroly na webovom sídle www.rpzv.sk automaticky zruší, zobrazí sa informácia „pozastavenie prevádzky: NIE“. Viac informácií sa dočítate priamo na stránke MDV SR.

Oprava vozidla musí byť vykonaná opravovňou, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. 7 Zákona č. 106/2018 Z.z. Podmienky sú nasledovné:

  1. má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla,
  2. vykonáva opravu vozidla na základe informácií podľa písmena a) a
  3. používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla.
Zároveň oprava musí byť vykonaná v súlade s § 47 ods. 8 Zákona č. 106/2018 Z. z. O oprave je potrebné predložiť potvrdenie o oprave vozidla. Formulár potvrdenia je na stiahnutie nižšie. Pred vyplnený formulár potvrdenia o oprave môže získať opravovňa bezplatne po prihlásení do aplikácie rpzv.iris.sk.

Za poškodenie deformačnej zóny sa považuje také poškodenie vozidla, ktoré vyžaduje opravu napr. v rozsahu:

  • rovnanie nosných častí skeletu karosérie (priečne nosníky, pozdĺžne nosníky, stĺpiky karosérie)
  • výmena nosných častí skeletu karosérie
  • výmena vonkajších pevne pripojených častí skeletu karosérie (napr.: podbeh, zadný blatník, škrupina strechy, zadné čelo)
  • zásah do skeletu karosérie delením a spájaním materiálov (rezanie, zváranie, lepenie, nitovanie a pod.)

Reklamačný formulár slúži na zaevidovanie problému súvisiaceho s pozastaveným prevádzky Vášho vozidla.
Prejsť na reklamačný formulár

Príznak pozastavenej prevádzky vozidla po úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt sa spravidla zruší do 48 hodín od absolvovania technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt. V prípade, že sa tak nestane, kontaktujte nás prosím cez reklamačný formulár ktorý sa nachádza taktiež v časti časté otázky.