Logo výpisu z Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), tzv. ODO-Pass.

Stav najazdených kilometrov

OVERENIE ODO‑PASSU

Kde nájdem potrebné údaje?

Čo je to ODO‑Pass?

(Zobraziť vzor)

ODO-Pass zobrazuje stav kilometrov v čase, kedy boli zaznamenané. To znamená, že zobrazuje históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, pri TK, EK, KO, alebo pri ďalších úkonoch ako napríklad servis, poistenie vozidla atď. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje relevantné údaje o histórii najazdených kilometrov prevažne z územia SR. Na základe údajov o kilometroch získa spotrebiteľ prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený.

Na čo slúži ODO‑Pass?

Prioritne chráni kupujúcich pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je hlavne na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass zobrazí náhle zníženie stavu kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s odometrom. Majiteľom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

Technici zaznamenávajú poslednú hodnotu stavu odometra do RPZV.

Ako funguje ODO‑Pass?

ODO-Pass požadujte od predávajúceho. Ten ho môže získať u jedného z poskytovateľov výpisov po zápise aktuálnej hodnoty odometra, alebo priamo tu na webe. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla, si kupujúci na tejto stránke vie zistiť, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ ODO-Pass existuje, je potrebné vyžiadať si od majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla dva údaje potrebné pre jeho zobrazenie.

Ak k vozidlu ODO-Pass vygenerovaný nebol, mal by každý kupujúci požadovať od predávajúceho jeho predloženie. Chráni tým svoje záujmy a peniaze. Pokiaľ prevádzkovateľ údaje neposkytne a kupujúci zistí, že napriek tomu ODO-Pass existuje, mal by zvážiť kúpu tohto automobilu.

Aké stavy ODO‑Passu môžu nastať?

Platný

ODO-Pass je platný aj v prípade, ak v ňom pribudli nové záznamy, ktoré sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra. V takom prípade ale odporúčame pre zistenie všetkých dostupných záznamov, vygenerovať nový ODO-Pass.

Neplatný

ODO-Pass sa stáva neplatným, ak bol vygenerovaný nový ODO-Pass, alebo pribudli nové záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, alebo ak uplynulo od vygenerovania ODO-Passu viac ako 6 mesiacov.

Cenník ODO-Pass

ODO-Pass

Maximálna cena podľa počtu záznamov

Kompletný cenník

7,90 €

Zobraziť vzor

Poskytovatelia Výpisov

ODO-Pass a AUTO-Pass získate u 1119 poskytovateľov v SR

Vyhľadať poskytovateľa

Často kladené otázky

Prezrite si najčastejšie otázky o ODO-Passe a získajte hľadané odpovede.

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a zobrazuje stav kilometrov pri rôznych životných situáciách vozidla prevažne z územia SR. Na základe údajov v ODO-Passe získate prehľad, či priebeh kilometrov je reálny a či s odometrom nebolo manipulované. ODO-Pass chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Majiteľovi vozidla umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla si na stránke www.rpzv.sk overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Ak k vozidlu ODO-Pass existuje, vyžiadajte si od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla údaje potrebné pre jeho overenie a zobrazenie online. Budete potrebovať poznať číslo ODO-Passu a dátum jeho vygenerovania. Ak ODO-Pass nebol vygenerovaný alebo je neplatný, vyžiadajte si ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.

Cena ODO-Passu sa u Poskytovateľov výpisov z RPZV môže líšiť. Cena ODO-Passu získaného cez stránku www.rpzv.sk je závislá od počtu záznamov, ktoré sú pre konkrétne vozidlo k dispozícii.

  • ODO-Pass s počtom záznamov 1 - 0,24 EUR s DPH,
  • ODO-Pass s počtom záznamov 2 a viac - 7,90 EUR s DPH.

Kompletný cenník nájdete tu.

Chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že naše služby nie sú poskytované na základe pravidelnej mesačnej platby. Tento systém naša spoločnosť nikdy nepoužívala a ani nebude používať.

Pravosť alebo správnosť dát v ODO-Passe si môžete overiť po zadaní čísla ODO-Passu a dátumu vygenerovania ODO-Passu priamo tu.

Do RPZV zasielajú údaje štátne aj súkromné organizácie. Ide o inštitúcie a prevádzky, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom na území SR (výrobcovia a zástupcovia výrobcov, servisy, autobazáre, TK, EK, KO, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci v odbore dopravy, požičovne vozidiel, spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel a ďalší). Takto sa vytvára transparentná história prevádzky vozidla, čím sa predchádza možnej manipulácii s odometrom.

Povinný prispievať je každý subjekt, ktorého zákonná povinnosť vyplýva zo Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106/2018 Z. z., § 48, ods.3).

RPZV je vnútroštátny register, avšak našou snahou je poskytovať aj údaje dostupné zo zahraničia. Tzn. pre časť vozidiel, ktoré sú dovezené z krajín s ktorým si údaje vymieňame, disponujeme aj údajmi zo zahraničia a ODO-Pass ich bude obsahovať.

Pre vysvetlenie:
Neexistuje žiadna spoločná EU databáza, existuje ale projekt na elimináciu podvodov s jazdenými kilometrami, do ktorého by mal prispievať každý členský štát po dobudovaní národných registrov. SR už údaje o najazdených kilometroch poskytuje.

ODO-Pass je platný najviac 6 mesiacov. Ak ale pre dané vozidlo pribudnú záznamy zo zahraničia, alebo pribudnú záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, ODO-Pass sa stáva neplatným bez ohľadu na to, či uplynulo 6 mesiacov od jeho vygenerovania.

Ihneď. ODO-Pass, ako aj AUTO-Pass Vám bude po zrealizovaní platby obratom zaslaný na mail. V prípade, ak ste uviedli nesprávny email, alebo Vám dokument neprišiel, nás prosím kontaktujte na podpora@rpzv.sk s uvedením VIN overovaného vozidla.

Register prevádzkových záznamov vozidiel je ustanovený zákonom č. 106/2018 Z.z. v gescii MDV SR. Naša spoločnosť zabezpečuje prevádzku systému. Nie sme oprávnení svojvoľne meniť, či mazať záznamy. Za správnosť údajov zodpovedajú v zmysle citovaného zákona povinné osoby, tzv. prispievatelia. Záznam môže byť zmenený, alebo odstránený len po overení skutočností u daného prispievateľa. V prípade, ak zistíte nesprávny zápis stavu odometra, kontaktujte nás prosím na podpora@rpzv.sk a správnosť zápisu overíme. V opodstatnených prípadoch je možné záznam opraviť.